Friday, August 30, 2013

{this moment}

A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.


Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Monday, August 26, 2013

Planets versus Star Balls

We had another crafting session based on an idea that I found on Pinterest.  I told the kids that we would be making planets for their new rooms, but while we were crafting they thought that the name 'star ball' would be more appropriate.  Little did they know that the original name for these creations was 'star balls'.
We hadden weer een knutsel sessie gebaseerd op een idee dat ik vond op Pinterest. Ik vertelde de kinderen dat we planeten zouden maken voor hun nieuwe kamers, maar terwijl we aan het werk waren vonden ze dat de naam 'ster bal' passender zou zijn. Zij wisten op dat moment niet dat het originele knutsel idee inderdaad 'ster bal' was.

Andrea

Saturday, August 24, 2013

Give Away @ Small Things is Live!

The Natural Kids Team give away at Ginny's lovely blog: Small Things is now live!.  Please do visit the site and stand a chance to win ALL these lovely goodies from eight Natural Kids Team members, including ziezo Designs!

De Natural Kids Team give-away Ginny's mooie blog: Small Things is nu live!  Ga er snel naar toe om kans te maken op deze mooie prijs die acht Natural Kids Team leden, waaronder Ziezo Designs​​ weggeven!

Andrea

Friday, August 23, 2013

{this moment}


A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama

{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.


Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Thursday, August 22, 2013

Give Away @ Small Things

Are you ready for the weekend?  The Natural Kids Team is!  We have another give away this weekend at Ginny's lovely blog: Small Things.  If you are not familiar with it yet, please do check it out and make sure you visit it this weekend to stand a chance to win ALL these lovely goodies from eight Natural Kids Team members, including ziezo Designs!

Ben je klaar voor het weekend?  Het Natural Kids Team is! We hebben een give-away dit weekend op Ginny's mooie blog: Small Things. Als je dit blog nog niet kent, bezoek het eens.  Maar ga er zeker  dit weekend even naar toe om kans te maken op deze mooie prijs die acht Natural Kids Team leden, waaronder Ziezo Designs​​ weggeven!

Andrea

Wednesday, August 21, 2013

Kenana Knitter Critters

We had a lovely weekend away from the city and combined buying crafting supplies with a relaxing stay at the farm.  It had been over a year since our last visit.

The one challenge we had though is that the kids came along with me to look at the operations at the Kenana Knitters. Hence, we were not able to walk away with just my gorgeous supplies (fleece and knitting wool), but we also had four critters in tow.  Three monkeys and a pink zebra!  Not even an adult can resist these gorgeous creations that are knitted by the women in the community.

I was allowed to take some quick photo's of their display of animals in pure hand-spun wool and their organic Ugandan cotton collection.  Looking at them again, I can be happy that only four critters came along with us since they are all so gorgeous!  By the way, these critters are sold worldwide.  Check on the Kenana Knitters Facebook page where in your neck of the woods you can purchase yours!

We hadden een heerlijk weekend weg van de stad en combineerden het inkopen van wol met een ontspannen verblijf op de boerderij. Het was meer dan een jaar sinds ons laatste bezoek daar.

De uitdaging die we echter hadden, is dat de kinderen met mij mee kwamen naar de Kenana Knitters. We waren niet in staat om alleen mijn prachtige benodigdheden (fleece en breiwol) mee te nemen, maar we hadden ook vier beestjes op sleeptouw.  Drie apen en een roze zebra!  Niet eens een volwassene kan deze prachtige creaties weerstaan die worden gebreid door de vrouwen in de gemeenschap.

Ik mocht een aantal foto's in hun winkeltje maken van de dieren uit handgesponnen wol en biologische Oegandese katoen.  Als ik er zo weer naar kijk kan ik blij zijn dat er slechts vier beestjes met ons mee kwamen, ze zijn allemaal zo mooi!  Ze verkopen hun creaties wereldwijd, dus kijk even op de Kenana Knitters Facebook pagina waar jij ze kunt kopen.


AndreaTuesday, August 20, 2013

Organising the Frugal Way

I am still fully into the process of re-organising our house, eventhough it has come to a slow-down since the in-laws have arrived for a few weeks stay and I have to work outside of my workroom, which is not the most efficient way of work.

Storage solutions are always something I am interested in and Pinterest has a lovely collection of ideas.  When money and options for supplies are short go for the simple way: use your imagination and stash.  I had enough boxes left from the moving around our bedrooms and found a lovely children's fabric since my entire fabric stash temporarily moved into the hallway.

I made fabric covers for some boxes to store all the board books for the little one, so she has easy access to all her books, rather than sharing the already full bookshelves with her siblings.  A simple solution for now and I am making some more full-size boxes that fit in the shelves in the boys room.
Ik ben nog steeds volledig in het proces van re-organiseren van ons huis, alhoewel het nu weer bijna tot stilstand is gekomen omdat mijn schoonouders voor een paar weken bij ons logeren.en ik dus mijn werk kamer heb moeten opgeven voor de tijd.  

Opberg-oplossingen zijn altijd iets waarin ik interesse heb en op Pinterest kan ik een mooie collectie van ideeën vindenMaar wanneer het geld en de mogelijkheden iets minder zijn moet men anders te werk gaan: gebruik je fantasie en stoffen voorraad.  Ik had nog genoeg dozen bij de hand van de interne verhuizing en vond mooie kinderstof aangezien mijn hele voorraad tijdelijk op de gang staat.

Ik heb een stof omhulsel voor de dozen gemaakt om alle boeken voor ons kleintje op te slaan. Ze heeft nu gemakkelijk toegang tot haar boeken, in plaats van de toch al volle boekenkast met haar broers en zus te delen.  Een eenvoudige oplossing voor nu, en ik ben al aan het plannen om soortgelijke dozen te maken voor de schappen in de jongenskamer.


Andrea 

Sharing at:


Friday, August 16, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama

{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.


Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Tuesday, August 13, 2013

Creating Memories {part 2}

Creating memories for our family is very important to us.  For each of our children we made clay baby foot and hand prints at the age of 3 months.  This is unfortunately not possible when you are adopting a 18 month old.  However, we also want to create a similar memory for the Babe when she is older.  There are no DIY footprint kits available here in Kenya, so we decided to capture the Babe's prints in another way.  Inspired by our height chart, we decided to capture the Babe's hand and foot prints on a square canvas.  A perfect memory for her later to see her size when she joined our family.

The extra paint drops were not originally planned, but worked out well and how we got them on is going to be a family story, that will be repeated many times in the future.
Het creëren van herinneringen is erg belangrijk voor onze familie. Voor elk van onze kinderen hebben we klei voet- en handafdrukken van toen ze 3 maanden oud waren. Dit is helaas niet mogelijk als je een 18 maanden oude peuter adopteert.  Maar we wilden we ook een soortgelijke herinnering voor de Babe maken. Er zijn geen DHZ kits beschikbaar hier in Kenia om de hand en voet afdrukken te maken, dus moesten we de afdrukken van de Babe op een andere manier vastleggen. Geïnspireerd door onze maatlat, hebben we besloten om de Babe's hand en voet afdrukken vast te leggen op een vierkant canvas. Een perfecte herinnering voor haar later aan haar grootte zien toen ze deel van onze familie werd.

De extra verf druppels waren oorspronkelijk niet gepland, maar het werkt goed en hoe ze op de canvas terecht kwamen is een familieverhaal, dat nog vele malen herhaald zal worden in de toekomst.


Andrea

Sharing at:

Creating Memories {part 1}

As all parents do, I have been keeping track of my children's height from the time that they were born.  After going through some versions of purchased height charts I finally decided to make a personalized version for our family two years ago.

I had a canvas made to my specifications and indicated the various heights with various techniques.  We then added the hand- and foot prints of the kids with acrylic paint in their favorite colors.  Every birthday and half-birthday I measure the kids and we add their height to the chart.  The date get's noted in 'their' on the chart with the girls on the left and the boys on the right.

Now that we are adopting the little Babe, we had to make a slight adjustment to the chart.  It was a little more difficult to get the prints of the little one, but we managed to add them in bright pink.  A lovely result, and a great memory for our family when the kids are a little older.

Zoals alle ouders doen, heb ik de lengte van van mijn kinderen vanaf het moment dat ze geboren waren bijgehouden. Na het doorlopen van enkele versies van gekochte hoogte grafieken uiteindelijk besloot ik een gepersonaliseerde versie voor onze familie te maken twee jaar geleden.

Ik had een canvas naar mijn specificaties laten maken en daarna met verschillende technieken de hoogte indicaties aangebracht.  Daarna hebben we met acryl verf de hand en voet afdrukken van de kinderen erop aangebracht.  Elke verjaardag en halve verjaardag meet ik de kinderen en maken we een aantekening op de maatlat.  We noteren de datum in 'hun' kleuren op de corresponderende lengte voor de meiden links en de jongens rechts. 

Nu dat we de kleine Babe adopteren, moesten we dus de maatlat aanpassen.  Het was een beetje moeilijker om de afdrukken van de kleine goed te krijgen, maar we zijn erin geslaagd om ze in fel roze toe te voegen. Een mooi resultaat, en een goede herinnering voor onze familie als de kinderen wat ouder zijn.


Andrea

Sharing at:

Saturday, August 10, 2013

Feathered Friends Visit

We re-arranged our apartment a little bit in the last few weeks.  The girls are sharing a bedroom now, as do teh boys.  This also meant that my craft room needed to merge with the guestroom, it was quite a task at hand, and we are still working on it.

The benefit of the changes is that I now have a larger window AND that my worktable is at the window.  Also a perfect excuse to finally make a birdfeeder  to put in the Neem tree near the window.  I made a simple birdfeeder, inspired by this idea on Pinterest. Unfortunately no lovely secondhand dishes available around here, but an new alternative.  The birds have been frequent visitors, and it has been very lovely with the feathered friends in front of the window.  Here's a Weaver stopping by for a snack.
We hebben ons apartement een beetje her-ingedeeld in de afgelopen weken. De meiden delen nu een slaapkamer, net als de jongens. Dit betekende ook dat mijn hobbykamer moest fuseren met de logeerkamer, een hele opgave en ik ben er eigenlijk nog steeds met bezig.

Het voordeel van de veranderingen is dat ik nu een grotere kamer heb met een groter venster,  EN dat mijn werktafel nu bij het raam past. Ook een perfect excuus om eindelijk een soort vogelvoederhuisje in de Neemboom bij het raam te hangen. Ik maakte een eenvoudig vogelvoederhuisje geïnspireerd door dit idee op Pinterest. Helaas geen mooie tweedehands servieswaren  verkrijgbaar hier, dus maar nieuwe items als alternatief gebruikt. De vogels zijn frequente bezoekers, hien het is erg gezellig met de gevederde vrienden voor het raam.  Ziehier een wever die even lang kwam.


Andrea 

Sharing at:

Friday, August 9, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
Being a toddler. . .

{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.


Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Tuesday, August 6, 2013

Regatta Racing

We found another great kids crafting idea on Pinterest.  The kids thought these boats looked great and we had to try them with our recycling materials.  They were rather quickly made with the elastic bands, but then we also made a version with tied corks.  While we were at it we made a bunch of them for their friends as well so that the regatta races could take place later that afternoon around the compound pool.
We hebben weer een leuk kinderknutsel idee op Pinterest gevonden. De kinderen vonden dat deze boot er geweldig uitzag en dat we ook zoiets moesten proberen te maken met onze materialen uit de recycling doos.  Ze waren vrij snel gemaakt met elastiekjes, maar daarna maakten we ook een gebonden versie.  Terwijl we aan het werk waren hebben we ook meteen een par extra bootjes gemaakt voor vriendjes en vriendinnetjes hier in het compound, zodat we later op de middag een regatta konden houden in het zwembad.

Andrea 

Sharing at:
 

Saturday, August 3, 2013

143 Days Until Christmas

It's a cold and dreary Saturday here in Nairobi.  A perfect Saturday to sit in your pajamas's and craft.  It turned out to be the perfect day to finally try making some straw star ornaments that I have always admired.  I do like the initial results and they are fun to make.  I have also been looking for some inspiration to make large ones using the full piece of straw.  There are still some days 'till Christmas to try them all out!

Het is een koude en sombere zaterdag hier in Nairobi. Een perfecte zaterdag om in je pyjama's te zitten en te knutselen. Het bleek de perfecte dag te zijn om eindelijk eens de stroster ornamenten te maken die ik altijd heb bewonderd. De eerste resultaten mogen er zijn, en het is heel leuk om ze te maken. Ik ben ook al op zoek om naar ideeen voor de grote sterren waarbij de hele halm gebruikt wordt.  Het duurt nog een tijdje voordat het Kerstmis is, dus ik heb nog even om vanalles uit te proberen!

Andrea 

Sharing at:

Friday, August 2, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama

{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.


Geïnspireerd door SouleMama
Andrea