Tuesday, January 29, 2013

Maasai Aprons

In my endeavor to help out our Waldorf Kindergarten, the teachers have been supplying me with fabric to make new aprons for each group over the last few months.  3 groups used local kanga's, one group had a safari theme and one group now provided shuka material. . . the latter looks very lovely and traditional, but it has not been my favorite to sew as it is a loosely woven acrylic fabric.  A bit challenging to work with for me as I prefer natural materials, hence it is taking its time to finish the job.  The aprons are pinned together now and today was my planned day to power through and finish them, but we are without electricity (as often happens).  I hope it will be back again tomorrow and I will finish them then.

Don't look for anything like this fabric in the shop though, as I will continue to work only with natural materials.


In mijn poging om onze Waldorf Kleuterschool te helpen, hebben de leraressen mij de laatste maanden stofjes geleverd voor nieuwe schorten voor iedere groep. 3 groepen gebruikte lokale kanga's, een groep had een safari-thema en een groep voorzag me van Shukas. . . de laatste ziet er erg mooi en traditioneel uit, maar het is niet mijn favoriet want het is een los geweven acryl stof. Een beetje uitdagend om mee te werken voor mij aangezien ik de voorkeur geef aan natuurlijke materialen.  Het werk neemt dus z'n tijd. De schorten zijn nu vast gespelt en ik had gepland om ze vandaag te naaien, maar we zitten weer zonder elektriciteit (zoals vaak gebeurt). Ik hoop dat we het morgen terug hebben zodat ik ze dan eindelijk af kan maken.

Verwacht deze schorten niet in de winkel, want ik blijf zeker met alleen natuurlijke materialen werken!Andrea

Sharing at:

Saturday, January 26, 2013

Waldorf on Etsy

I am in an Etsy mode as I am trying to give my shop some love in the last week. . .  

I joined another Etsy team named 'Waldorf on Etsy' and recently one of the team members started a lovely blog that is also named 'Waldorf on Etsy'.  She has started to explain Waldorf to the general public and has been highlighting some of the team members.  This week I was featured there.  If you have not checked the blog out yet, hop over and check it out!  It's a great place to get to know some creative people that are Waldorf minded.Ik ben in een Etsy-modus omdat ik iets meer aandacht aan mijn winkel aan het geven ben op het moment. . .

Naast het NaturalKids Team, ben ik ook lid van een ander Etsy team 'Waldorf on Etsy' genaamd.  Onlangs begon een van de teamleden met een mooie blog dat ook de naam 'Waldorf on Etsy' draagt. Ze is begonnen met Waldorf het verklaren aan het grote publiek wat Waldorf eigenlijk is en richt de aandacht op een aantal teamleden. Deze week was mijn winkel daar te zien. Als je het blog nog niet gezien hebt, surf er eens naar toe! Het is een goede plek om een ​​aantal creatieve mensen in de Waldorf sector te leren kennen.
Andrea

Friday, January 25, 2013

Bee mine . . . Etsy Treasury

I recently created a Valentine gift treasury with selections from the NaturalKids Team.  Which one is your favourite?

 'Bee mine . . . ' by ZiezoDesigns

A Valentines day treasure from the Natural Kids Teamhttp://www.NaturalKidsTeam.com


$14.00

$10.00

$8.00

$145.00

$40.00

$49.95

$17.00

$72.00

$15.00

$50.00

$30.00

$20.00

$10.00

$9.00

$15.00

$36.00
Treasury tool supported by the dog house


Ik heb onlangs een collectie gecreëerd met Valentijns kadootjes van het NaturalKids Team. Welke is jouw favoriet?

Andrea

Wednesday, January 23, 2013

Morning Activity Game

Apologies for the quiet times here.  It has been quite busy off-line here.  Hubby is traveling a lot, we had an eviction scare (which is fortunately solved), and life in general is happening.

The last two mornings we have had an activity that was thought up by the kids and I thought it would be worth sharing with you, especially if you have kids like mine that wake up early and then play before heading to school. 

Our school mornings have not been fun.  The kids get up 60 to 90 minutes before the schoolbus comes, but then it seemed that they had to get chased through the house in the last 15 to 30 minutes to get ready for the bus.  It resulted into some stressfull situations, especially for myself as I would lose my patience and temper.

Yesterday morning the kids came up with the idea to write the 'getting ready for school actions' on a piece of paper and then they would draw one piece and follow up with it.  E.g. Please brush your teeth, pack your bag, please get dressed, please get your shoes and jacket ready, etc.  It worked like a gem and it became a fun game for them to get ready for school.  They repeated the game today with great fun. 

I have now decided to print out the tasks so that my Class 1 child can start to recognize the words.  Each child will get their own jar with tasks to select, so that we do not get double tasks like we have had in the past two days.  I do hope that they will continue to enjoy and play the game, as it has certainly has improved my morning mood and stress levels!

Next step is to decorate the jars and put the tasks in Dutch and German as well, since those are our home languages.

How do you get your kids ready in time for school each day?Excuses voor de stilte hier. Het is nogal druk hier. Mijn man werkt veel in het buitenland op het moment, we hadden een dreiging dat ons huurcontract niet verlengt zou worden (inmiddels veranderd!) en leven in het algemeen gaat snel.

De laatste twee ochtenden hebben we een spel gedaan dat de kinderen verzonnen hebben.  Ik dacht, ik deel het op het blog want het is de moeite waard als je kinderen hebt zoals die van mij, vroeg op de ochtend wakker om nog even te spelen voordat ze naar school gaan.

Onze schoolochtenden zijn niet leuk. De kinderen worden 60 tot 90 minuten voordat de schoolbus komt wakker, maar dan moet er de laatste 15 tot 30 minuten gejaagd worden om nog op tijd klaar te zijn voor de bus. Het resultaat is vaak dat ik mijn geduld verlies en met opgeheven stem bevelen geef.

Gisteren kwamen de kinderen met het idee om alle 'klaar voor school acties' individueel op een stukje papier te schrijven en om dan iedere keer een actie te loten.  Voorbeelden van acties zijn: AUB je tanden poetsen, AUB je schooltas inpakken, AUB aankleden, etc. Het werkte als een juweeltje en het werd een leuk spel voor hen om klaar te zijn voor school. Ze herhaalde het spel vandaag met veel plezier.

Ik heb nu besloten om de taken uit te printen zodat mijn 1ste klas kind de woorden langzaam zal beginnen te herkennen.  Elk kind krijgt morgen een eigen pot om de taken uit te selecteren zodat we geen dubbele taken krijgen als we hebben gehad in de afgelopen twee dagen. Ik hoop dat ze ervan blijven genieten om iedere morgen dit spel te spelen, omdat het zeker mijn humeur verbeterd en stress verminderd!


De volgende taak is het versieren van de glazen en de taken ook in Nederlands en Duits opschrijven aangezien dat onze Moedertalen zijn. 

Hoe maken jou kinderen zich op tijd klaar voor de schooldag?

Andrea

Saturday, January 12, 2013

Kanga in Kenyan Traditions

A quick post about the traditions of the kanga.  I use it a lot for my sewing, but today I witnessed another traditional use of the colourful fabric.

A neighbour's daughter is getting married today and the best man was in our compound this morning with a large entourage to collect her and her family and to bring her to the wedding ceremony.  It is one of the exciting parts of the wedding process, which involved lots of music, singing, dance and 'negotiation'.  It is also a Kenyan tradition across the various tribes that the groom's entourage brings enough kangas to the bride's house to ensure that she can walk to the car over the kangas!  It was a lovely sight to see the colourful path of kangas laid out among the happy family, friends and neighbours.

Een snelle post over de tradities van de kanga. Ik gebruik ze veel voor mijn creaties, maar vandaag was ik getuige van een ander traditioneel gebruik van de kleurrijke stof.

Een buurmeisje trouwd vandaag en de beste man (getuige van de bruidegom) was in onze compound vanmorgen met een hele entourage om haar en haar familie te naar de de plaats van de huwelijksceremonie te brengen.  Het is een interessant gedeelte van het bruilofts proces, het ging gepaard met veel muziek, zang, dans en 'onderhandelingen'. Het is ook een Keniaanse traditie (in de meeste van de vele verschillende stammen) dat de entourage van de bruidegom genoeg kanga's naar het huis van de bruid brengt om ervoor te zorgen dat zij en haar familie over de kangas naar de auto kunnen lopen! Het was een prachtig gezicht om de kleurrijke pad van kangas te zien met de gelukkige familie, vrienden en buren.


Andrea

Friday, January 11, 2013

Handmade Knitting Needles

While in Europe I could finally purchase materials to make our own handmade knitting needles.  Making your own needles is normally part of the Waldorf curriculum, but since the materials are not available in Kenya, my children have not created their own needles yet in school.

Since I was in a knitting mood, I decided to buy 4mm wooden rods and some colourful wooden beads to bring along to Kenya.  This week I first tried it myself and loved doing it, I can't wait to do it again with the kids.

The sanding is quite relaxing, the needles provide a just long enough sanding task to not become tedious. I used the wood carving knife that my son received as a Christmas present to start the pointy side, but I learned since from Joey that you can use a pencil sharpener as well, a safer option when doing this with three kids.  Check out her great tutorial if you want to make your own pair.

These needles are also perfect to finally start using the hand-dyed wool from a few weeks back!

In Europa kon ik eindelijk materialen kopen om zelf breinaalden te maken. Op de Vrije School maken de kinderen normaal gesproken hun eigen naalden voordat ze leren breien, het is deel van het hele leerprocess.  Maar omdat de materialen (dunne houten roedes) niet beschikbaar zijn in Kenia, hebben mijn kinderen die ervaring nog niet opgedaan op school.

Omdat ik zelf aan het breien was, besloot ik om een paar 4mm houten roedes en een aantal kleurrijke houten kralen te kopen om mee te nemen naar Kenia. Deze week heb ik het zelf geprobeerd en kan nou niet wachten om het opnieuw doen samen met de kinderen. 


Het schuren van het hout is heel ontspannen, en een taak net lang genoeg om niet vervelend te worden. Ik gebruikte het houtsnijmes dat mijn zoon met de kerst kado kreeg om de naalden te punten, maar heb sindsdien vernomen via Joey dat je ook een puntenslijper gebruiken kan.  Dit laatste is waarschijnlijk een veiligere optie als je dit project met drie kinderen gaat doen. Joey schreef ook een leuke tutorial (in het Engels) als je interesse hebt om je eigen paar te maken met de kinderen.
 
Deze naalden zijn uiteraard ook perfect om eindelijk het hand-geverfde wol van een paar weken te gebruiken!


Andrea 

Sharing at:Tuesday, January 8, 2013

Some Knitting for Mama

We are back home in Nairobi!  We had a lovely trip to see family and friends in Germany, but it is also great to be back home again and settle into the daily rhythms of life.  The kids are back in school, hubby is back to work, and I am trying to get back into my crafting.

It does not mean that I sat still in the last three weeks.  I finally used the multi-coloured sock wool and pattern book that I won in this give-away in May and started the 'Lettuce Slide Scarf'.

The general body of the scarf was an easy and quick knit.  The ruffles on the other hand took quite some time since they consist of nearly 1000 stitches at the end!  I am happy with the end result below.  I meant to post some work in progress pics, but the internet time was not there.

Knitting is so relaxing and you can easily do it while in company. . .  it was the perfect craft for the holiday season.  I also took a long solo train-ride to see my parents and family for a few short days, they now are looking forward to this post to see the end result.We zijn weer thuis in Nairobi! We hadden een leuke reis naar Duitsland om familie en vrienden te zien, maar het is ook fijn om weer thuis te zijn en het dagelijkse ritme weer op te pakken. De kinderen gaan weer naar school, manlief is weer aan het werk, en ik probeer om weer om creatief bezig te zijn.

Het betekent niet dat ik stil zat in de laatste drie weken. Ik heb eindelijk het sokkenwol en het patroon boek dat ik in deze give-away in mei won en begon áan de 'Lettuce Slide Scarf'.

De basis voor de sjaal was gemakkelijk en snel te breien. De ruches daarintegen namen heel wat tijd in beslag, met name omdat ze ​​uit bijna 1000 steken bestaan op het einde! Ik ben wel blij met het eindresultaat. Ik had me voor genomen om wat werk in uitvoering foto's op het blog te zetten, maar de internet tijd was er helaas niet.

Breien is zo'n ontspannen bezigheid en je kunt het gemakkelijk doen, terwijl in je met anderen samen bent. . . het was de perfect voor de feestdagen.  I breide ook tijdens een lange solo trein-rit naar mijn ouders en familie om ze voor een paar dagen te zien.  Diezelfde familie wil natuurlijk ook het eindresultaat zien.


Andrea 

Sharing at: