Saturday, July 27, 2013

Another Natural Kids Team Give Away

Ten shops from the Natural Kids Team have teamed together for another lovely give away that is hosted by SouleMama.  Head over there today for a chance to win all these lovely goodies!
Tien winkels van het Natural Kids Team werken samen aan een mooie give away die door SouleMama verloot word. Ga vandaag bij SouleMama langs om een kansje te wagen en al deze mooie dingen te winnen!
Andrea

Friday, July 26, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember. 
Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.
Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Wednesday, July 24, 2013

Hopelessly in Love

Eight weeks ago I didn't even know of the existence of this little girl. Seven weeks ago today that changed.  This little ray of sunshine has been the perfect addition to our family, and I am hopelessly in love with her.  An amazing feeling to have and proud to be a mama to 4!
Acht weken geleden wist ik niet van het bestaan ​​van dit kleine meisje. Vandaag zeven weken geleden veranderde dat. Deze kleine zonnestraal is de perfecte toevoeging aan onze familie, en ik ben hopeloos verliefd op haarEen geweldig gevoel om te hebben en trots om een mama van 4 te zijn! 

 Andrea

Monday, July 22, 2013

Old Fashioned Playing Time

My afternoon: As I am trying to work on some butterfly wings while the Babe is taking her nap, I hear the other children run around the house and the garden to play hide-and-seek.  Soon enough the game has moved to the shared garden within our compound and the neighbours kids that are also off from school join in.  Fast forward 90 minutes and the game is still in full swing!  I just love it when they just play like I used to as a child, and confirm to me that we don't need computer games, iPads and TVs to have a great time.

In the meantime, I manage to get some sewing done during the day in the school holidays. . . It's a win-win situation!

Here's a preview of the wings that soon will be available in the shop thanks to my kids old fashioned playing time!

Mijn middag: ik probeer te werken aan een paar vlindervleugels, terwijl de Babe neemt haar dutje doet.  Ik hoor de andere kinderen in het huis en de tuin spelen, ze zijn verstoppertje aan het doen.  Het spel verhuisd in korte tijd naar buiten, naar de gemeenschappelijke tuin in onze compound en de buurkinderen doen inmiddels ook mee.  Anderhalf uur later is het spel is nog steeds in volle gang! Ik hou ervan dat mijn kinderen gewoon spelen zoals ik dat vroeger deed, en het bevestigt voor mij dat we geen computerspelletjes, iPads en TV's nodig hebben om ons goed te kunnen vermaken.

In de tussentijd, heb ik wat tijd gehad om te werken gedurende de dag in de schoolvakantie. Het is een win-win situatie!

Hier is een voorbeeld van de vleugels die binnenkort beschikbaar zullen zijn in de winkel dankzij het ouderwetse vermaak van mijn kinderen!
Andrea
Sharing at:

Friday, July 19, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember. 
Inspired by SouleMama

{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.
Geïnspireerd door SouleMama

Andrea

Wednesday, July 17, 2013

Craftstick Airplanes

This was another fun craft idea that I spotted on Pinterest!  The kids loved it once again.  They now adorn our refrigerator but I could see them as great gifts to grandparents or teachers . .

Dit was weer een leuke knutselactiviteit die ik gespot had op Pinterest! De kinderen vonden het leuk om te maken. Ze sieren op dit moment onze koelkast, maar ik kan ze als een leuke kadootje aan grootouders of leraren te zien. .

Andrea

Monday, July 15, 2013

Knitted Recorder Bag

With a lot more knitting on my behalf than I planned on, my son and I did manage to finish his recorder bag, made from the wool that we dyed together the other day.

We have a proud boy at the moment and a gorgeous recorder bag, don't your think so?  Not a bad start for a 7 year old.

Met veel meer breien door mij dan gepland, hebben mijn zoon en ik de blokfluithoes afgemaakt.  Hij is gebreid met de wol die we pas geleden samen verfden.

We hebben op dit moment een trotse jongen en een prachtige blokfluithoes, of niet soms?  Geen slecht begin voor een 7-jarige.

Andrea

Sharing at:

Saturday, July 13, 2013

Crafting via Pinterest

Who doesn't love Pinterest?  I am getting a lot of ideas for kids crafts there and have planned to finally take some time this school holiday to try some of them out.  Since my boys have been obsessed with bows and arrows for some time now, this cute idea came by yesterday and we had to try it out right away.  We did not have a chance to eat enough icecream for the sticks so we used craft sticks :-)

These mini bow and arrows work amazing!  The boys have been very excited about them and arrows have been flying around the house.  Amazingly easy craft with many hours of playing fun.

Wie houdt niet van Pinterest? Ik krijg een heleboel knutsel ideeën voor de kinderen daar en heb gepland om eindelijk wat tijd te nemen om er een paar te doen deze school vakantie. Sinds mijn jongens al enige tijd almaar over pijlen en bogen praten en dit leuke idee gisteren langs kwam, wilden we het meteen uitproberen. We hadden niet de kans om genoeg ijsje eten voor de stokjes, dus we gebruiken knutsel stokjes :-)

Deze mini pijl en boog werkt geweldig! De jongens zijn erg enthousiast over hun boog, de pijlen vliegen rond in het huis. Verbazingwekkend eenvoudig met vele uren speelplezier.


Andrea 

Sharing at:

Wednesday, July 10, 2013

A Finished Pillow

My daughter got a spurt of creative energy and finished her pillowcase and pillow!  She was happy to finally use the sewing machine, but admitted that it looks much easier than it is.

We are both very proud of the beautiful result!

Mijn dochter kreeg een spurt creatieve energie en maakte haar kussensloop en kussen af! Ze was blij om eindelijk eens met de naaimachine te werken, maar gaf toe dat het veel gemakkelijker lijkt dan dat het is. .

We zijn allebei erg trots op het mooie resultaat!

Andrea

Tuesday, July 9, 2013

Crafting On

As I mentioned before, the school holiday has started. I am trying to encourage the kids to craft a little more now that school is not in session, and my own level of crafting has been reduced.  The sessions require a lot of patience on my side, since I seem to be the more enthusiastic one.  However, we are slowly making progress in some projects: a recorder bag for my oldest son, and a pillow made by my oldest daughter.

My daughter and I have been helping my son with the knitting as we find it throughout the house and a couple of stitches here and there are very relaxing,

The crocheted piece was completed by my daughter at school, I suggested to make a pillow case out of it for her to enjoy her handwork daily in the future.  It's also a perfect project to learn to work on mom's sewing machine. . .  I'll then most likely need another load of patience needed, but I am looking forward to share their final results!

Zoals ik al eerder vermelde, de schoolvakantie is begonnen. Ik probeer de kinderen aan te moedigen om ook thuis creatief te zijn nu dat er geen school is, en ikzelf minder creatief bezig kan zijn.  Het vereist veel geduld aan mijn kant, omdat ik enthousiaster lijk te zijn dan de kinderen over onze projecten.  Maar we zijn eraan beginnen! Een blokfluit hoes voor mijn oudste zoon, en een kussen gemaakt door mijn oudste dochter.

Mijn dochter en ik helpen van mijn zoon met het breien, vooral als we het breiwerk overal in huis kunnen vinden.  Een naald hier en daar breien is erg ontspannend, en zo schiet het voor hem ook harder op.


Het haakwerk werd door mijn dochter op school voltooid, en ik stelde voor om er een kussensloop van te maken, zodat ze dan dagelijks van haar haakwerk kan genieten. Het is ook een perfect project om te leren werken met mama's naaimachine. . . Hoogstwaarschijnlijk heb ik nog een nieuwe dosis geduld nodig hier, maar kijk er naar uit om de eind resultaten met jullie te delen!


Andrea

Sharing at:Friday, July 5, 2013

Closing Time

This half year has flown by, and in particular the last two months have passed quickly.

Today was the last school day for the kids.  The long holiday has started, hopefully we will now have some more time for creative projects together.  With the new Babe in the house, my focus has shifted majorly to just parenting and being there for the kids.  I feel a little bit deprived, and need a creative session!  My oldest boy was under the weather yesterday and not well enough for school.  He spend the day at home and since he felt much better late in the morning, it gave us a perfect opportunity to dye some rainbow wool for his planned recorder bag. . . That hour was lovely! I am looking forward to many more creative hours during the two-month school holiday.

Dit half jaar is voorbij gevlogen, en met name de laatste twee maanden gingen snel voorbij.

Vandaag was de laatste schooldag voor de kinderen. De lange vakantie is begonnen, hopelijk hebben we nu wat meer tijd voor creatieve projecten samen. Met de nieuwe Babe in het huis, is mijn focus puur naar het ouderschap en het moeder zijn verschoven.  Ik heb behoefte aan een creatieve sessie! Mijn oudste zoon voelde zich gisteren niet lekker en bleef een dag thuis van school.  Laat op de morgen voelde hij zich een stuk beter en dat gaf ons de gelegenheid om wat regenboog wol te verven voor zijn geplande blokfluit tas. . . Dat uur was heerlijk! Ik kijk ernaar uit om veel meer uren creatief bezig te zijn met de kinderen tijdens de twee maanden schoolvakantie.


Andrea

Sharing at:

Monday, July 1, 2013

Waffles!

I'm bloggin over at the Natural Kids Team today about our family's love for waffles!

Ik ben vandaag op het Natural Kids Team blog te vinden over onze familie's liefde voor wafels!

Andrea