Thursday, November 29, 2012

Prepping for the Charity Bazaar

It has been quiet here.  I have been working on items for the German Christmas Charity Bazaar that is taking place this Saturday here in Nairobi (113 Riverside Drive, from 11h00 onwards), in addition I have been nursing some sick little ones and tried to cope with several day-long power outages.  The latter are the worst when you are trying to meet some deadlines.  However, instead of showing you what my workspace looks like, I rather use this lovely work in progress photo again. . .

Nairobi peeps: I hope to see you this Saturday at the German Christmas Charity Bazaar!Het is rustig geweest hier op de blog.  Ik ben aanhet werk voor creaties voor de Duitse Kerstmarkt van aanstanade zaterdag hier in Nairobi (113 Riverside Drive, vanaf 11u00), daarlangs hadden we een paar zieke kinderen, en probeerde ik te wennen aan de dag-lange stroomstoringen die we hier met grote regelmaat hebben. Deze laatste zijn de ergste wanneer je een ​​aantal deadlines hebt. . . Maar in plaats van laten zien hoe mijn werkruimte er op het moment uit ziet, plaats ik liever deze mooie werk in progressie foto weer. . .

Nairobi peeps: Ik hoop je aanstaande zaterdag te zien op de Duitse Kerstmarkt!


Andrea

Wednesday, November 21, 2012

Holiday Savings

A big shopping weekend is about to start in the USA, the official start of the Holiday shopping spree.  In this interconnected world I would like to extent the savings to everyone worldwide and offer a 10% discount on all items in the ziezo shop from Friday through Monday.  Use coupon code HAPPYHOLIDAY at the check out.

Happy shopping!


Een druk weekend gaat beginnen in de Verenigde Staten, de officiële start van de kerst inkopen. In deze verbonden wereld wil ik iedereen in de kans geven op 10% korting op alle artikelen in de ziezo winkel van vrijdag tot en met maandag.  Gebruik kortingscode HAPPYHOLIDAY bij je betaling.

Winkel ze!

Andrea

Sharing at:
 

Tuesday, November 20, 2012

Dyeing Wool with Kids

The fun project that I did with my 4-year old the other day was dyeing wool with food colour.  With the use of an acid (vinegar in this case) you can dye protein fibers such as wool and silk easily with food colour.  It's quite an easy project with magical results!

There are some simple things you need:
 • Wool yarn
 • Food colour
 • Vinegar
 • Plastic gloves (food dye can stain your hands for a day or two)
 • Cling wrap / old towel
 • A microwave (alternatively use a steaming pot or the sun)

If you are also interested in dyeing your own wool, I made a tutorial during the process and posted it here on the NaturalKids Team blog.

 
Het leuke project dat mijn 4-jarige en ik vorige week deden was het verven van wol met voedingskleurstof.  Met het gebruik van een zuur (azijn in dit geval) kun je proteine vezels zoals wol en zijde gemakkelijk met voedingskleurstof verven.  Een heel gemakkelijk project met magische resultaten!

Er zijn een paar eenvoudige dingen die je nodig hebt:
 •      wollen garen
 •     voedings kleurstof
 •      azijn
 •      plastic handschoenen (voedings kleurstof kan een dag of twee je huid kleuren)
 •      plastic folie / oude handdoek
 •      magnetron (of als alternatief gebruik maken van een stoompan of de zon)

Als je ook interesse hebt om zelf wol te verven, ik heb een handleiding gemaakt tijdens het process en het is hier te vinden op het NaturalKids Team blog.

Andrea

Sharing at
Monday, November 19, 2012

Weekend Walk

We decided to take an early walk on Sunday morning with some friends and their two dogs at the Primate Research Sanctuary in Karen.  It's a lovely forested area in Karen (where the once famous Karen Blixen lived) that is part of the National Museums of Kenya and a quick get-away from the city.

We have been there of several walks before and still have to encounter any monkeys though. . . we see those daily at the Waldorf Kindergarten in Kileleshwa which is closely situated near the Nairobi Arboretum.  It might be a fact that we scare them away as they hear us coming from afar as we talk and walk.  However, we are not going to see monkeys, we are there to enjoy each other's company and be out in nature.  We did easily spot several columns of 'Safari ants' (or Siafu Ants) notorious with the kids for their painful bite. . .

Afterwards we headed to 'Marula Studios' for a late breakfast.  Marula is a fun place where one can find a shop with a lot of recycled products, as well as a recycling hub, a small restaurant and a lovely garden with an playground with a great innovative floor: recycled flip flops.

Our walkers

Beautiful Papyrus

A column of ants

Flip flop flooring


We besloten om zondagochtend een vroege wandeling te maken met vrienden en hun twee honden in de Primate Research Sanctuary in Karen. Het is een mooie bosrijke omgeving in Karen (waar de eens beroemde Karen Blixen leefde) dat deel uitmaakt van de Nationale Musea van Kenia en op een korte afstand van de stad is gelegen.
 
 
We hebben er verschillende keren een wandeling gemaakt, maar tot nu toe zijn we nog steeds geen apen tegenkomen.  Alhoewel we die dagelijks zien bij de Waldorf Kleuterschool in Kileleshwa die  vlak bij het Nairobi Arboretum ligt.  We jagen de apen waarschijnlijk weg omdat ze ons luid en duidelijk aan horen komen als we lopen en praten.  Maar we gaan niet om apen te zien, wij zijn er om van elkaars gezelschap te genieten en in de natuur te zijn. We hebben echter gemakkelijk een aantal kolommen van de 'Safari mieren' (ook wel Siafu mieren) kunnen vinden.  Deze zijn berucht bij de kinderen voor hun pijnlijke beet. . .

Na onze wandeling zijn we naar Marula Studios gegaan voor een laat ontbijt. Marula is een leuke plek waar een winkel met veel gerecyclede producten vind, evenals een recycling-hub, een klein restaurant, en een mooie tuin met een speeltoestel met een innovatieve vloer te vinden: gerecyclede teenslippers.


Andrea 

Sharing at:
Saturday, November 17, 2012

A New Crafting Experience

I attended my first felting workshop today.  It was a lovely experience to create an angel and a fairy.  My 8-year old joined in as well.  We found it a nice craft to learn, and I suspect that we will be felting more often.

Z insisted to take the pictures of our creations, so here they are.

Have a lovely weekend!

Z's creations
My creations
Ik heb vandaag in mijn eerte workshop 'vilten' deelgenomen. Het was een leuke ervaring om een engel en een fee te creëren. Mijn 8-jarige dochter deed ook mee. We vonden het een leuke techniek om te leren, en ik vermoed dat we het nu vaker gaan doen. . .

Z stond erop om foto's te maken van onze creaties, dus bij deze.

Prettig weekend!

Andrea

Sharing at
Sunday, November 11, 2012

Fun Project

My youngest and I have been working on a fun project!  More details will follow later. . .Mijn jongste zoon en ik hebben aan een heel leuk project gewerkt!  Meer details volgen later. . .

Andrea

Wednesday, November 7, 2012

Everyday - Rain

Sometimes it is just to wet to play outside. . . Today is one of those days.

Af en toe is het gewoon te nat om buiten te spelen. . . Vandaag is het zo een dag.

Andrea

Tuesday, November 6, 2012

New Dolly

I feel I have been in the "stick horses and butterfly wings" mode for a while now.  As a change of pace I decided to finally use some of the nicky velours that I bought months ago.  This cutie developed, and the kids LOVE her.  Although I feel it still needs a bit of tweaking on the body . . . siblings will probably follow soon!

It's nice to create something else for a change of pace.Ik voel dat ik al een tijdje in "stokpaarden en vlindervleugels" modus ben.  Het was tijd voor een verandering, en ik besloot om eindelijk eens dat mooie nicky velours te gerbruiken dat ik maanden geleden gekocht had.  Dit schatje onstond en de kinderen zijn dol op haar.  Alhoewel ik vind dat ik nog een beetje moet werken aan de verhoudingen van het lichaam . . . broers en zussen zullen waarschijnlijk snel volgen!

Het doet goed om eens wat anders te maken.

Andrea

Sharing at:


Monday, November 5, 2012

Short Rains

The short rains have arrived in full glory, with precipitation much higher than normal.  There is a fine line between the curse and blessings of the rains. . .

It is also a time to make a change to our Nature Table, keeping it simple and having the kids add treasures to it as they find them.  All items are handmade. . . with Mother Nature from SoftEarthArt, the wooden rainbow from The Enchanted Cupboard, the violet peg doll from The Little Gnome Shop, the other flowers and gnomes, including the Rain Sprite were made by me and my kids over the years.De korte regens zijn in volle glorie begonnen, met neerslag veel hoger dan normaal.  Het is een fijnen lijn hier die de vloek of de zegen van de regen onderscheidt. . .

Het is ook een tijd om onze seizoenstafel te veranderen, we probeerden het eenvoudig te houden met genoeg plaats voor de schatten die de kinderen vinden deze tijd van het jaar.  Alle dingen zijn hand gemaakt. . . met Moeder Natuur van SoftEarthArt, the houten regenboog van The Enchanted Cupboard, het viooltje van The Little Gnome Shop, en de andere bloemen, kabouters en Regen Elf zijn door mij en de kinderen gemaakt in de afgelopen jaren.

Andrea

Thursday, November 1, 2012

Of Tails and Teeth - part 2

We can't wait any longer for the party on Saturday.  The little one had to wear his new Sabre-Toothed Tiger costume yesterday, way ahead of the party.

It was another re-purposing project as I made it from a women's tunic.  I was planning to make a one-piece costume, but then changed my mind and made pants and a top with a fitting pair of pants and a t-shirt as guidance.  The change was made due to the fact that I had to piece the fabric together, which you hardly notice with this print, and because he can now wear it longer. 

The mask was also a creation on the go, the snout is a little to much wolf-like to me, but the little man is happy.  Here are the before and after pics:


We konden niet langer wachten tot het feestje zaterdag.  Onze kleinste wilde zijn nieuwe Sabeltand Tijger kostuum gisteren al aan.

Het was weer een re-purposing project omdat ik dit kostuum uit een vrouwen tuniek gemaakt heb.  Ik wilde aanvankelijk een soort overall maken, maar heb het toen toch veranderd in een broek en top, met een passende broek en t-shirt als leidraad.  Die verandering vond plaats omdat ik het stof een beetje moest uitstukken (met deze print zie je dat nauwelijks) en omdat hij het dan langer aankan.

Het masker ontstond ook uit de vrije hand.  Ik vind de snuit een beetje te wolf-achtig, maar de kleinste is er erg blij mee.  Hierboven de voor en na foto's.

Andrea

Sharing at: