Sunday, March 31, 2013

Happy Easter

From my family to yours: Happy Easter!
 
Van mijn familie aan die van jou: Vrolijk Pasen!

Andrea

Saturday, March 30, 2013

Pencil Roll Give Away


The pencil rolls have finally been introduced to my Etsy shop!  As a promotion and celebration you now have a chance to win one at the Natural Suburbia blog.  Head over to Linda’s blog and see how you can win one.
 
De potlood rollen zijn eindelijk verkrijgbaar in mijn Etsy winkel! Ter promotie en viering heb je een kans om er een te winnen via het Natural Suburbia blog. Ga meteen naar Linda's blog om te zien hoe je het kunt winnen.

Andrea

Wednesday, March 27, 2013

The Result

I just wanted to share the result of yesterday's crown with you, and power went out again. . . I hope to list it in the next few days. . . granted that electricity is stable!

Ik wilde het resultaat van de kroon van gisteren met jullie delen.  De electriciteit verdween weer vanavond.  Ik hoop de kroon in een van de komende dagen in mijn winkel te zetten . . . als we dus weer electriciteit hebben!

Andrea

Tuesday, March 26, 2013

One of those days

Today is one of those days where I had planned to do a lot sewing.  Only to come back from the school run, start sewing, and then the electricity goes off.  It will be off for the rest of the day as the power company is improving its infrastructure.  Inconvenient for me to do it today, but something that is really necessary as well, as it will cause less 'spontaneous' outages during the rest of the week.

Well, it will allow me to ponder how to finish this rainbow crown.  It's the result out of my experiment in dyeing wool felt.

Vandaag is een van die dagen waar ik veel naaiwerk gepland had, maar het helaas anders loopt.  Toen ik terug kwam van school, ben ik aan mijn werk begonnen, en toen viel opeens de stroom weg.  Het zal voor de rest van de dag ook wel weg blijven, omdat het lokale energiebedrijf de infrastructuur aan het verbeteren is.  Erg onhandig voor mij vandaag, maar we hebben een beter netwerk nodig, zodat we wat minder 'spontane' storingen hebben tijdens de andere dagen van de week.

Nu heb ik ook extra tijd om te bedenken hoe ik deze regenboog kroon verder afwerk.  Het is het resultaat van mijn experiment om wol-vilt te verven.


Andrea 

Sharing at:

Monday, March 25, 2013

Easter Nature Table

Here's our latest nature table.  Eggs, eggs, eggs, a few rabbits, birds and some more eggs!  The kids decided that we needed to try to get all the eggs into the branches, or on the table.

Hier is onze nieuwste seizoens tafel. Eieren, eieren, eieren, een paar konijnen, vogels, en nog meer eieren! De kinderen besloten dat alle eieren of in de takken of op de seizoenstafel moesten passen. 


Andrea
Saturday, March 23, 2013

Natural Kids Team Give Away

Are you ready for the weekend?
Ben je er dit weekend klaar voor?

Andrea

Natural Kids Give Away - part 2

The Natural Kids Team give away is now live on the 'Small Things' blog.  Head over to Ginny's great blog to enter the give away. While you are there, do enjoy her musings.


De Natural Kids Team give away is nu live op het 'Small Things' blog.  Bezoek Ginny's blog nu om een kans te maken op dit mooie prijzen pakket.  Terwijl je daar bent, geniet ook van haar blog.

Andrea

Rainbow Festival

We had a lovely gathering of the three Waldorf Kindergartens here in Nairobi today at the Rainbow Festival.  A celebration to welcome the long rains. Loads of fun was to be had by all. Lots of running and games, followed by a fascinating story and a wholesome lunch. The future of Waldorf education in Nairobi looks good with so many kindergartners!  
We hadden een mooie bijeenkomst van de drie Waldorf kleuterscholen hier in Nairobi vandaag op het Regenboog Festival.  Een viering om de lange regens te verwlkomen.  Iedereen had erg veel plezier.  Er werd veel gerend en gespeeld, daarna was het tijd voor een boeiend verhaaltje en een lekkere lunch. De toekomst van het vrije onderwijs in Nairobi ziet er goed uit met zoveel kleuters!

Andrea

Thursday, March 21, 2013

Easter is Around the Corner

It's that time of the year again.  Autumn has officially started in the Southern Hemisphere, but around the equator that does not have a lot of meaning.  We rather talk about the long rains, they slowly seem to have started as it was a gloomy day today. 

It was perfect though to start decorating for our next celebration as Easter is around the corner. THE time to get the egg wreath out!  Home made some years back after some inspiration by Martha, but still doing the trick.

Do you decorate your house for Easter?
Het is weer die tijd van het jaar. De herfst is officieel van start gegaan op het zuidelijk halfrond, maar hier rond de evenaar zegt dat niet veel. We liever praten over de lange regens, die langzaam aan lijken te beginnen want het was een regenachtige en sombere dag vandaag.

Het was dus een goede dag om het huis een beetje te decoreren voor Pasen.  DE tijd om de eier krans uit de doos te halen!  Het is een krans die ik enkele jaren geleden maakte na wat inspiratie by Martha opgedaan te hebben, maar toch ieder jaar mooi om weer te gebruiken.


Decoreer jij je huis voor Pasen? 

Andrea
Tuesday, March 19, 2013

Making Lip Balm

My daughter and I set out to make our own lip balm over the school holiday.  It was such an exciting activity for her to create something you can use all the time.  She in particular needs to use a lot of lip balm here in the Nairobi climate.  The summer is rather dry here at this elevation.

Inspired by a recent post on the NaturalKids Team blog, we set out to make our own.  We had to adjust the recipe a little bit as not all ingredients are readily available here.  We used:
  • pure beeswax
  • coconut oil
  • almond oil
  • peppermint oil 
We cut the beeswax (45 grams) into small pieces, and melted it in a glass jar.  Once fluid, we added the coconut oil (50 milliliters) and 1 table spoon of almond oil, stir it well.  Add 15 drops of essential oil and stir it again.  Pour the mixture in glass or aluminum jars and let it cool down, it's now ready to use on your lips and on your skin! 

It was a lovely process for my daughter to experience, and she's remembering to use her lip balm now.  We have enough for a few months now, but next time I plan to use one part of beeswax to two parts of oil to make the balm a little more fluid.

Do you make your own body-care products as well once in a while?
Zoë's photo of the end result
Tijdens de schoolvakantie hebben mijn dochter en ik onze eigen lippenbalsem gemaakt.  Voor haar was het een hele spannende activiteit om iets te maken wat je zelf dagelijks gebruikt in je lichamelijke verzorging.  Zij in het bijzonder heeft veel lippenbalsem nodig met het klimaat in hier in Nairobi. De zomer is vrij droog hier op deze hoogte.

Geïnspireerd door een recente post op het NaturalKids Team blog besloten we het ook eens zelf te proberen.  We moesten het recept een beetje aanpassen omdat niet alle ingrediënten hier in Nairobi beschikbaar zijn.  We gebruikten:

  •      zuivere bijenwas
  •      kokosolie
  •      amandelolie
  •      pepermuntolie
Snij de bijenwas (45 gram) in kleine stukjes, en smelt het in een glazen pot. Zodra het vloeibaar is, voeg de kokosolie (50 milliliter) en 1 eetlepel amandelolie toe, roer het goed door elkaar. Voeg 15 druppels pepermunt olie toe en roer nogmaals goed.  Giet het mengsel in glazen of aluminium potten en laat het afkoelen.  Het is nu klaar voor gebruik op je lippen en op je huid!

Het was een prachtig proces voor mijn dochter, en ze gebruikt haar lippenbalsem nu op tijd. We hebben nu genoeg voor een paar maanden, maar de volgende keer zal ik twee delen kokosolie gebruiken tegenover 1 deel bijenwas, om de balsem iets zachter te maken.


Maak jij wel eens je eigen producten voor je uiterlijke verzorging?

Andrea

Sharing at:

Monday, March 18, 2013

Lightbox DIY

I decided at the beginning of the year that I need to do more with my Pinterest pins.  Rather than creating a continuously larger collection, I need to implement some of the ideas that I gather there.  One of my recent ones is the DIY Lightbox to do some product photography for the ziezo shop.

The principle of the box was easy enough, implementation is a bit more challenging in Kenya, as supplies are not always available.  A big box was not a problem, I asked for one at the local grocery store.  White tissue paper was a problem.  I checked at several places and found no white.  An alternative was found in my stash of paper: white crepe paper.  It was a great replacement, and I made my first product pics in the box.  They look great in my opinion, although the box can still be larger for my kind of products.

The life of the box was short-lived however, my little one bumped into it and it now had several tears in it.  Off to find another big box and some paper again.

If you are a crafter and take product pics, what do you use?  Do you have a good and easy DIY alternative?
In het begin can het jaar besloot ik om meer te doen met mijn Pinterest pinnen. In plaats van het creëren van een grotere verzameling, vond ik dat ook maar eens meer moest beginnen met het implementeren van sommige projecten of ideeën die ik daar verzamel. Een van mijn recente pins, is een DIY lichtdoos om producten voor de ziezo winkel beter te fotograferen.

Het principe van de lichtdoos was gemakkelijk genoeg, maar de uitvoering is een kleine uitdaging in Kenia, omdat neit altijd alle producten verkrijgebaar zijn hier. Een grote doos was geen probleem, die kreeg ik op verzoekbij een plaatselijke supermarkt. Wit zijdepapier was wel een probleem. Ik heb op verschillende plaatsen gezocht en vond geen wit.  Maar ik vond wel een alternatief dat ik al in huis had: wit crêpepapier. Het was een goede vervanger, en ik heb dus mijn eerste product foto's gemaakt in de doos. Ze zien er goed uit naar mijn mening, hoewel de doos kan nog groter zijn voor mijn soort producten.

Het leven van de doos was echter van korte duur, mijn kleinste botste ertegen op en nu is het papier op verschillende plaatsen gescheurd. Nu moet ik dus op zoek naar een grotere doos en nieuw papier.

Neem jij produkt fotos? Weet jij een goed en eenvoudig DIY alternatief op zo'n lichtdoos?


Andrea

Sunday, March 17, 2013

ziezo Give Away at ROTH

There is a great Waldorf on Etsy give away this week at the Rhythm of the Home blog.  Lovely Waldorf inspired items are to be won, including a US$ 25,- shop credit to the ziezo shop.  All you need to do is to visit the Rhythm of the Home blog and enter through the rafflecopter.

While you there, you might also check out their great blog and online magazine!


Er is deze week een grote Waldorf on Etsy give away op het Rhythm of the Home blog. Vele mooie Waldorf items zijn te winnen, waaronder een waardebon t.w.v. US$ 25,- voor de ziezo winkel. Het enige wat je hoeft te doen is om het Rhythm of the Home blog te bezoeken en via de rafflecopter aan te melden.

Terwijl je daar bent, kunt je ook hun leuke blog en online magazine bekijken!


Andrea

Saturday, March 16, 2013

Imagination

Sometimes, the Northpole, the desert, the jungle, and the ocean are not that far apart. . .


Af en toe zijn de Noordpool, de woestijn, de jungle en de oceaan niet zo ver van elkaar vandaan. . .

Andrea

Saturday, March 9, 2013

An Excercise in Patience

While I am writing this, we are still waiting for the Kenyan Presidential Election results to be confirmed.  It has been five days since the elections and we did a lot of outside playing and waiting. . .

This morning, while we were waiting again, I decided to do a simple needle felting project with the kids.  Two of our neighbours kids also joined in and we set out to make these cute bees for which Meagan at This Whole Family wrote a tutorial.  It's something I pinned right away and in the spirit of finally taking on some items from my Pinterest Boards, we started making bees.

The results are interesting in that 4 out of 6 bees were completed.  My middle child and his best friend completed theirs, while I did help my little one a lot, and did mine.  Needle felting is calming and relaxing for me, but my daughter and her best friend it was not.  They decided that it was taking to long. . . the garden was calling before they could finish theirs. Maybe one day they will have enough patience to finish them.


Terwijl ik dit schrijf, zijn we nog steeds aan het wachten op de officiele uitslag van de Keniaanse presidentsverkiezingen.  Vijf dagen zijn verstreken sinds de verkiezingen en we hebben in die dagen veel buiten in de tuin gespeeld, en gewacht.

Vanochtend, toen we weer aan het wachten waren, heb ik besloten om een eenvoudig handwerk project te ondernemen met de kinderen: naaldvilten. Twee van onze buurkinderen deden ook mee om deze schattige bijen te maken.  Meagan van This Whole Family stelde de tutorial samen. Het was een project dat ik meteen pinde, en aangezien ik toch vaker iets wil maken van mijn Pinterest Borden, was het een ideaal kort project.

De resultaten zijn interessant: 4 van de 6 bijen werden voltooid.  Mijn middelste kind en zijn beste vriend maakten allebei een bij, terwijl ik mijn jongste zoon hielp en er zelf eentje maakte.  Naaldvilten is rustgevend en ontspannend voor mij, maar mijn dochter en haar beste vriendin besloten dat het te lang duurde.  De tuin was interessanter dan de bijen, dus halverwege haakten ze af. Misschien hebben ze op een dag toch nog genoeg geduld om ze af te maken.


Andrea

Sharing at:

Wednesday, March 6, 2013

Counting the Votes. . .

The elections went reasonably peaceful on Monday.  The turnout was high and people stood in the queue's for many many hours in the hot sun!  A true exercise in democracy, there are few nations in the world where people have enough patience and desire to queue for many hours to cast their vote.

The counting commenced, but now 36 hours into the counting, barely 50% of the ballots have been counted.  Hopefully there will be a result by this evening, as the tension tends to rise when the results of the process are delayed. . . The world is watching closely, and we all are trying to stay positive in that there will not be any post-election violence this time around.

On a lighter note, I have not been crafting a lot, but feel honoured that Hannah from Like Mama~Like Daughter featured my horse-rein tutorial in her Eco-Kids Tuesday post.
 
De verkiezingen veliepen redelijk rustig op maandag. De opkomst was hoog en de mensen stonden voor vele vele uren in de hete zon in de rij! Een ware oefening in democratie, want er zijn weinig landen in de wereld waar mensen genoeg geduld om voor vele uren in de rij te staan om hun stem uit te brengen.

Het tellen is begonnen, maar nu 36 uur later is nauwelijks 50% van de stemmen geteld. Hopelijk komt het eind resultaat vanavond.  De spanning in het land steigt nu dat de resultaten van de verkiezingen vertraagd zijn. . . De wereld kijkt nauwlettend toe, en we proberen allemaal positief te blijven in het feit dat we dit keer geen geweld na de verkiezingen zullen hebben deze keer.

Op een lichtere noot, ik heb niet veel gehandwerkt deze dagen, maar voel me vereerd dat Hannah van Like Mama~Like Daughter mijn paarden teugels tutorial in haar Eco-Kids Tuesday centraal stelde.

AndreaSunday, March 3, 2013

Amani katika Kenya

Tomorrow the Kenyan elections are taking place.  As you might remember after the last ones, five years ago, there was a lot of post-election violence.  Over 1000 people lost their lives and many thousands more were displaced.  Many of them, are currently still living in IDP (internally displaced people) camps.

We gave our son, who was born five years ago in that tumultuous time, a KiSwahili middle name: Amani, which means Peace.  We hope it was not in vain.  We are hoping for the best, and stay positive in the fact that this time all will be peaceful and will stay peaceful.
 

Morgen vinden de Keniaanse verkiezingen plaats. Zoals je je wellicht herinnert, vijf jaar geleden na de laatste verkiezingen, was er heel veel geweld.  Meer dan 1000 mensen verloren hun leven en duizenden werden verdreven van waar ze woonden of werkten. Velen van hen, leven momenteel nog steeds in IDP (ontheemden) kampen.

We gaven onze zoon, die vijf jaar geleden geboren in die tumultueuze tijd, een KiSwahili tweede naam: Amani (Vrede). We hopen dat het niet tevergeefs was. We hopen op het beste, en blijven positief denken dat deze keer alles rustig zal verlopen en dat alles rustig blijft.


Andrea

Saturday, March 2, 2013

Natural Kids Spring Give Away

The Spring Give Away from the Natural Kids Team at SouleMama is happening today.  Would you like to win one of my crowns and many other handmade toys?  Head over to SouleMama now and leave a comment!De 'Spring Give Away' van het Natural Kids Team op SouleMama loopt vandaag. Wil je een van mijn kronen en verschillende andere handgemaakte creaties winnen? Ga dan snel naar SouleMama en laat een reactie achter!

Andrea