Friday, May 16, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
 
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueelEen enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de weekEen eenvoudigespeciaalbuitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzerengenieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama

Andrea
 

Tuesday, May 13, 2014

Piñata Time Again!

I'm thrown back into the saddle of motherhood, organising a birthday party within a few days of my return.  A birthday party in our family requires the traditional piñata.  It became a quick and simple version this time around as I only had three rainy days to make it - do I miss heating in our house at these times. An octopus it became. . .
Ik ben weer terug in het moederschap, binnen een paar dagen van mijn terugkeer uit Nederland, is het weer tijd om een verjaardagsfeestje te organiseren. Een verjaardagsfeestje in onze familie vereist de traditionele piñata.  Het was een snelle en eenvoudige versie deze keer want ik had maar drie regenachtige dagen om het te maken - ik mis verwarming in ons huis op deze tijden. Het werd een octopus. . .

Andrea 

Sharing at:

Thursday, May 8, 2014

Finally!

After the sad news of my mom's passing two weeks ago, we finally received some good news: the Babe has a passport!  We are able to travel outside of Kenya now!  Such a relief after having been limited to movement within the country for a nearly a year now. 

Still a little sad that it came to late for her to meet her grandmother in person, but happy that we are able to head over to Europe and meet grandpa for the first time ever in a few months time!
Na het droevige nieuws van het overlijden van mijn moeder zo'n twee weken geleden, hebben we eindelijk wat goed nieuws: de Babe heeft een paspoort! Wij zijn nu in staat buiten Kenia te reizen! Een hele opluchting na ongeveer een jaar beperkt te zijn geweest tot het verblijf in alleen Kenia.

Wel een beetje triest dat het paspoort te laat voor haar kwam om haar oma in persoon te ontmoeten, maar blij dat we in staat zijn om nu weer te kunnen reizen en over een paar maanden opa te kunnen bezoeken!
 
Andrea

Wednesday, April 23, 2014

Great Loss

I will be checking out for a while to deal with the passing of my mother.


Ik zal weer een tijd afwezig zijn hier om het verlies van mijn moeder te verwerken.

Andrea

Monday, April 14, 2014

The Dangers of Living With a Two-Year Old

This was a Work-In-Progress, until my two-year old got her hands on it and dropped it on the floor.  Oh well, the dangers of crafting with a two-year old in the house. 

The concept for this Easter egg was nice I thought.  Now we have to head out again for a trip to the park and find new Guinea Fowl feathers.  It would certainly be quicker and easier to have a craft supply shop around to buy these feathers, but getting your supplies straight from Mother Nature also has its perks.

I hope to create a few new ones before Easter, stay tuned!

Dit was een Work-In-Progress, totdat mijn twee-jarige het in haar handen kreeg en het op de grond liet vallen. Ach, de gevaren van het knutselen met een twee-jarige in huis.  

Het concept voor het paasei was wel leuk dacht ik. Nu hebben we dus weer een uitstapje naar het park voor de boeg om nieuwe parelhoen veertjes te vinden.  Op dit moment zou een knutselmaterialen winkel ideaal en veel gemakkelijker zijn om aan veertjes te komen, maar het verkrijgen van veertjes rechtstreeks van Moeder Natuur heeft natuurlijk ook zijn voordelen.

Ik hoop dat ik een paar nieuwe eieren kan maken voor Pasen, stay tuned!

Andrea