Friday, February 28, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama

{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama

Tuesday, February 25, 2014

Like a Fish in the Water

Little crafting is going on here.  I have been more of a manager and driver lately as I need to be there for the kids, and in particulate to get them to their activities as the Nairobi traffic is unpredictable at its best. 

One constant is the big girl going to swimming practice three afternoons, and one morning a week.  I spend a lot of time in the car and poolside, but it all worth it when you see them enjoy their sport.  She had her first competitive event this weekend and was stunning!  A medal in each event and the winner of her age category.  That's a way to start a swimming career!  

Proud mama!

Er word weinig geknutseld hier, omdat ik meer manager en chauffeur ben de laatste tijd.  Ik moet er meed voor de kinderen zijn en speciaal om ze naar en van hun activiteiten te brengen.  Het verkeer in Nairobi verkeer is om het netjes te zeggen: onvoorspelbaar op z'n best.

Een constante rit is om de grote meid naar haar zwem training te brengen op drie middagen en een ochtend in de week.  Ik besteed dus veel tijd in de auto en bij het zwembad, maar het is allemaal de moeite waard als je ze ziet genieten van hun sport. Ze had haar eerste competitieve evenement van dit weekend en was prachtig! Een medaille iedere race en de algemene winnaar in haar leeftijdscategorie. Dat is een manier om een ​​zwemcarrière te beginnen!


Trostse moeder!

Andrea

Friday, February 21, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Tuesday, February 18, 2014

On a Birthday Safari - Part 2

The highlight of a kids birthday party is often the cake, but at our house that has taken a backseat in the past years to the piñata!

Between 4 kids I have made quite a few piñatas in the past years, from easy to more complicated. . .  It's a rather simple craft that basically requires baloons, old newspaper, flour, water, some paint/crepe paper, but the main element is time!  Planning is key in creating the piñata as it takes a while to dry the paper-mache shape properly.

This year's wish was pretty simple: a monkey.  Hence the safari theme emerged!  I choose to make only the monkeys head.  While there were some objections to hitting a monkey on the head, after some hesitation everyone took turns to get the sweet treasures out!

By the way, our zebra cake did come out very well thanks to this tutorial that I found on Pinterest, along with the inspiration for the monkey.


Het hoogtepunt van een kinderpartijtje is vaak de taart, maar bij ons in huis is het tegenwoordig de piñata!

Met 4 kinderen heb ik nogal wat piñatas gemaakt in de afgelopen jaren. Van een eenvoudig tot een  iets meer ingewikkelde. . . Het is een vrij eenvoudige knutselpartij die in principe alleen maar ballonnen, oude kranten, bloem, water, wat verf / crêpepapier vereist, maar ook hoofdzakelijk tijdPlannen staat centraal in het creëren van deze p
iñatas omdat het papier mache goed moet drogen.
 

De wens van mijn jongste zoon dit jaar was vrij eenvoudig: een aap.  Vandaar dat het safari thema ook aangegrepen werd! Ik koos ervoor om alleen het apenhoofd te maken. Hoewel er een aantal bezwaren waren om de aap op het hoofd te slaan, na enige aarzeling deed toch iedereen mee om de zoete schatten eruit te krijgen!

By the way, onze zebra taart was erg goed geslaagd dankzij deze tutorial die ik op Pinterest vond, samen met de inspiratie voor de aap.


Andrea

Sharing at:

Monday, February 17, 2014

On a Birthday Safari - Part 1

The youngest boy turned 6 last week and we organised a safari party.  It was my first themed party and it was great fun organising it.  I have to admit that I can now clearly understand why people organise a party around a theme, it is so much easier!  Although, here in Kenya it is basically impossible to find the matching party decor for themed parties, so you have to be creative and do a lot of DIY crafting.

The kids all selected an animal mask to colour and then we pretended to be the animals, while the adults took a safari though the 'Boffar Game Reserve.'  It was a wild affair with monkeys and leopards in the trees, cheetahs, lions, and gazelles on the plains and crocodiles in the river!

De jongste zoon werd afgelopen week 6 en we een safari feestje georganiseerd. Het was mijn eerste thema feest en het was erg leuk om te organiseren. Ik moet toegeven dat ik nu begrijp waarom mensen een partijtje organiseren rond een thema, het is zo veel makkelijker!  Alhoewel het hier in Kenia bijna onmogelijk om het bijpassende decor voor themafeesten te vinden, dus dan moet je zelf aan het werk.

De kinderen kozen ieder een dierenmasker om in te kleuren en vervolgens deden we alsof we die dieren waren, terwijl de volwassenen op een ​​safari gingen door het 'Boffar Game Reserve.' Het was een wilde affaire met apen en luipaarden in de bomen, jachluipaarden, leeuwen en gazelles op de vlakten en krokodillen in de rivier!


Andrea

Monday, February 3, 2014

Awaiting a Special Visit

We are getting ready for a special visit.  Boy number two has a wobbly tooth and he asked me to urgently make a little bag  for his tooth.  This little bag will make the work of the tooth fairy much easier and quicker!

We picked a nice blue craft felt and some white for a tooth shape and I sewed it together with some embroidery floss.  We also created a little twisty out of embroidery floss and are now patiently waiting for the tooth to fall out and the toothfairy's visit.

We zijn bijna klaar voor een speciale bezoekster. Zoon nummer twee heeft een wiebeltand en hij vroeg me om met spoed een bewaarzakje te maken voor zijn tand.  Zo'n zakje maakt het werk van de tandenfee gemakkelijker en sneller!

We kozen een mooi blauw knutselvilt en wat wit voor tand vorm en ik naaide het met borduurgaren samen. Verder maakten we een koortje uit borduurgaren en nu is het geduldig wachten op de tand om uit te vallen en de tandenfee om voorbij te komen!


Andrea 

Sharing at: