Thursday, October 31, 2013

Of Rockets, Feathers and Flowers. . .

Halloween never was celebrated in the Netherlands when I grew up.  As a Catholic we did honour All Saints Day in church though.  No dress-ups, no spooking and no candy involved in that.

Living in this cultural and expatriate mixed town of Nairobi and having various American friends, Halloween has gotten a different dimension.  Halloween parties are organised and costumes are needed!  Costumes are the best part of Halloween, so that mama can get into her groove again!  We have had requests for a variety of costumes, but have settled on the following to be ready for Saturday: a small fairy, an astronaut with a rocket pack, an African fish eagle, and a flower girl.  Mama is highly considering a jelly fish, and papa is still deciding. . . there are 48 hours left to party time!
Halloween nooit werd gevierd in Nederland toen ik opgroeide. Als katholiek we vierden we wel Allerheiligen.  Verkleedpartijtjes, spoken, en veel snoep zijn hierbij niet betrokken.

Nu dat we in Nairobi wonen waar het  een hutspot van culturen in en we diverse Amerikaanse vrienden hebben, heeft Halloween een hele andere dimensie gekregen. Halloween partijen worden georganiseerd en kostuums zijn nodig!  Kostuums zijn het beste gedeelte van Halloween, zodat mama weer iets mag maken! Ik kreeg verzoekjes voor een verscheidenheid van kostuums, maar de kinderen kozen uiteindelijk voor de volgende dingen voor a.s. zaterdag: een fee, een astronaut met een raket pak, een Afrikaanse vis adelaar en een bloemenmeisje. Mama wordt een kwal, en papa is er nog niet uit. . . we hebben nog 48 uur tijd voordat het feest begint!


Andrea

Tuesday, October 29, 2013

Flower Crafting for Kids

As I mentioned yesterday, the three eldest were inspired to make some felt flowers as well with some of the extra petals that I had cut for the flower garland.  The four of us sat around the dining-room table and sewed them together. All three made the flowers in their own way.  I just love the diversity created with the same basic elements.

The big girl also created a lovely rose that we then sewed on a hair clip, she has been wearing it daily since and each time she receives an compliment she proudly shares that it was made by herself.  It's great to see them enjoy their crafts!

Zoals ik gisteren al zei, de drie oudste werden geïnspireerd om een ​​aantal vilten bloemen te maken toen ik aan de bloemenslingers aan het werken was.  We zaten met z'n vieren rond de tafel en naaiden allemaal blaadjes aan elkaar.  Alle drie maakten de bloemen op hun eigen manier, leuk om te zien hoe ieder z'n eigen creatie maakt met dezelfde basiselementen.

De grote meid maakte ook een mooie roos die we vervolgens op een haarclip bevestigden.  Ze heeft het nu dagelijks in haar haar, een elke keer dat ze een compliment krijgt, deelt ze trots mee dat het door haarzelf gemaakt isHet is erg leuk om te zien hoe ze genieten van hun handwerk!


Andrea 

Sharing at:

Monday, October 28, 2013

Flowergarlands - Back to Work Again

After all my travels it was a little difficult to get back into working gear again.  I had a custom order for four flower garlands to serve as ballet props, it took a little effort, but I managed to make them.  I am very happy to be in the swing of things again and LOVE working with felt.  I also inspired the kids with these flowers, but more about that tomorrow!

Na al mijn reizen in de afgelopen maand, was het een beetje moeilijk om weer in een werk ritme te komen. Ik had een bestelling gekregen voor vier bloemenslingers om als ballet rekwisieten te dienen.  Het koste een beetje moeite, maar ik ben erin geslaagd om ze te makenHet is lekker om weer in een ritme te zijn en het is HEERLIJK om met vilt te werken. Ik heb ook de kinderen geinspireerd met deze bloemen, maar morgen meer daarover!

Andrea 

Sharing at:

Friday, October 25, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.


Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Tuesday, October 22, 2013

The Samburu Five

A dream came through!  We finally made a trip to the Samburu National Reserve over the long weekend here in Kenya.  It also coincided with the school holidays for the kids, so off on a safari we went.

As I mentioned before, game viewing will never be a boring activity.  While we have spotted the Big Five (elephant, rhino, lion, leopard and buffalo) many times around the continent, we were new to the Samburu Five: the reticulated giraffe, Grevy's zebra, the Somali ostrich, the oryx and the gerenuk.  One by one, special creatures and a time to be once again in awe by nature.

Reticulated giraffe

Grevy's zebra

Somali ostrich
Oryx 
Gerenuk eating. . .
Een droom kwam uit! We maakten eindelijk een reis naar het Samburu National Reserve tijdens het lange weekend hier in Kenia. Het viel ook samen met de schoolvakantie voor de kinderen, dus op een safari gingen we.
Zoals ik al eens eerder zei, safaritochten zijn nooit saai voor ons gezin. Terwijl we de Big Five (olifant, neushoorn, leeuw, luipaard en buffel) vele malen rond het continent hebben gespot, we waren nieuw voor de Samburu Five: de Somalische giraffe, Grevyzebra, de Somalische struisvogel, de oryx en de gerenoek. Eén voor één, speciale wezens en een tijd om opnieuw ontzag te hebben voor de natuur.

Andrea

Friday, October 11, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
A Baby. . .
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueelEen enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de weekEen eenvoudigespeciaalbuitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzerengenieten en onthouden.


Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Thursday, October 10, 2013

On A Safari of Two Kinds

I have been away for a little bit from this spot as I traveled 8000 miles to the Netherlands.  Both my parents are not in the best health and I just need to be with them for a little bit in this difficult time.

Just before I left Kenya we took a family trip to Nairobi National Park for some game spotting.  We were put to the fact that the city has been growing rapidly since our arrival six years ago, it gives this interesting view from 'the wild' looking back to the city.
Ik ben een tijdje weggeweest van hier omdat ik even naar Nederland afgereist ben.  Allebei mijn ouders verkeren niet in allerbeste gezondheid en ik moest even naar hun toe in deze moeilijke tijd.

Net voordat ik wegging uit Kenia namen we een familie-uitstapje naar Nairobi National Park om dieren te spotten. We werden herinnerd aan het feit dat de stad snel is gegroeid sinds onze aankomst zes jaar geleden, zeker als je dit interessante uitzicht vanaf 'het wilde' van de stad ziet.

Andrea

Friday, October 4, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
Spending quite a few hours here with the big girl

{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.


Geïnspireerd door SouleMama
Andrea