Friday, May 16, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
 
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueelEen enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de weekEen eenvoudigespeciaalbuitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzerengenieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama

Andrea
 

Tuesday, May 13, 2014

Piñata Time Again!

I'm thrown back into the saddle of motherhood, organising a birthday party within a few days of my return.  A birthday party in our family requires the traditional piñata.  It became a quick and simple version this time around as I only had three rainy days to make it - do I miss heating in our house at these times. An octopus it became. . .
Ik ben weer terug in het moederschap, binnen een paar dagen van mijn terugkeer uit Nederland, is het weer tijd om een verjaardagsfeestje te organiseren. Een verjaardagsfeestje in onze familie vereist de traditionele piñata.  Het was een snelle en eenvoudige versie deze keer want ik had maar drie regenachtige dagen om het te maken - ik mis verwarming in ons huis op deze tijden. Het werd een octopus. . .

Andrea 

Sharing at:

Thursday, May 8, 2014

Finally!

After the sad news of my mom's passing two weeks ago, we finally received some good news: the Babe has a passport!  We are able to travel outside of Kenya now!  Such a relief after having been limited to movement within the country for a nearly a year now. 

Still a little sad that it came to late for her to meet her grandmother in person, but happy that we are able to head over to Europe and meet grandpa for the first time ever in a few months time!
Na het droevige nieuws van het overlijden van mijn moeder zo'n twee weken geleden, hebben we eindelijk wat goed nieuws: de Babe heeft een paspoort! Wij zijn nu in staat buiten Kenia te reizen! Een hele opluchting na ongeveer een jaar beperkt te zijn geweest tot het verblijf in alleen Kenia.

Wel een beetje triest dat het paspoort te laat voor haar kwam om haar oma in persoon te ontmoeten, maar blij dat we in staat zijn om nu weer te kunnen reizen en over een paar maanden opa te kunnen bezoeken!
 
Andrea