Tuesday, December 31, 2013

Handmade Holiday

Just before I put in my machine to get some TLC I managed to finish the homemade Christmas presents for the boys and the Babe from mama and papa.

Pinterest was once again brilliant for some inspiration.  I made Lego bags for the boys, the red one for the regular Lego, the orange one for the Lego technic.

The Babe received a unicorn. For the latter I used my stick horse base from a recent workshop, rainbow dyed wool for the mane, and this great tutorial for the horn.  We had some happy smiles, but this mama is reconsidering the white for the unicorn, after a week of play!

Net voordat ik in mijn machine inleverde voor een beurt, was ik erin om wat TLC krijg ik erin geslaagd om de afwerking van de zelfgemaakte kerstcadeautjes voor de jongens en de Babe van mama en papa.

Pinterest was wederom briljant voor wat inspiratie. Ik maakte Lego zakken voor de jongens, de rode voor de gewone Lego, de oranje voor de Lego Technic.

De Babe kreeg een eenhoorn. Voor dat laatste heb ik mijn stokpaard basis van een recente workshop, geverfde regenboog wol voor de manen, en deze goede tutorial voor de hoorn. We hadden tevreden kinderen, maar deze mama overweegt om de volgende keer geen wit voor de eenhoorn te gebruiken, na een week ermee spelen!


Andrea 

Sharing at:

Saturday, December 21, 2013

New Inspiration

While I brought in my machine for a service this morning, I continued on into town for a particular kikoy that a customer requested.  I did not find the kikoy, but did pick up some other inspiring fabric.  Wax block print from West Africa. . .

New inspiration for the new year. . .

Terwijl ik mijn machine inleverde voor een service vanmorgen, ben ik de stad ingegaan voor een bepaalde kikoy waar een klant naar gevraagd had. Ik heb de kikoy niet gevonden, maar wel enkele andere stukken inspirerende stof gevonden. Wasblok print van West-Afrika. . .

Nieuwe inspiratie voor het nieuwe jaar. . .


Andrea

Friday, December 20, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Wednesday, December 18, 2013

Published in a Glossy!

A while back I was contacted by an editor of the German "Freundin" magazine to see if they could include one of my straw stars in their magazine.  I agreed, thinking that it would be part of a feature with a bunch of Etsy and Dawanda creations.  Much to my surprise I saw the magazine this week (20 November 2013 edition) and found my straw star included in a feature with ornaments from rather established retailers.

I am feeling really flattered!

Een tijdje terug werd ik benaderd door een redactrice van het Duitse blad "Freundin." Ze wilden weten of ze één van mijn stro sterren in hun tijdschrift konden laten zien. Ik stemde toe, denkend dat het onder een artikel met verschillende Etsy en Dawanda creaties zou zijn. Tot mijn verbazing zag ik het tijdschrift deze week (20 november 2013 editie) en vond mijn stro ster opgenomen in een feature met ornamenten van al gevestigde retailers, geen enkele andere Etsy of Dawanda winkel.

 
Ik voel me echt gevleid!
 
Andrea

Tuesday, December 17, 2013

Catching Up - 4 - 96 Filled Stockings


In German tradition, I create an advent calendar each year for each child.  Five years ago I sewed up 24 stockings from two kangas for the oldest two.  A third set was added a year later. Each day in December the kids are allowed to take one stocking down and take the surprise that is hidden in it, up to Christmas Eve.

With four kids to count down to Christmas this year, our window became a lot fuller with 4 times 24 stockings (that was 96 stockings in total!).  For the Babe I made a set with an orange and green coloured kanga.  It has again become quite a colourful countdown to Christmas Eve!

Do you make an advent calendar for your loved ones or do you rather buy one?


In Duitse traditie, creëer ik ieder jaar een advent kalender voor elk kind. Vijf jaar geleden maakte ik 24 'stockings' uit twee kangas voor de oudste twee, een jaar later volgde nog een set.  Iedere dag in december mogen ze er één naar beneden nemen en de verrassing die erin verborgen is eruit halen, zo gaat het iedere ochtenr tot kerstavond.

Met vier kinderen om af te tellen naar de kerst dit jaar, is ons raam een stuk voller geworden.  Het zijn 4 keer 24 'stockings' voor een totaal van 96! Voor de Babe maakte ik een set met een oranje en groen gekleurde kangaHet weer een kleurrijke countdown naar de kerst geworden!


Maak jij ook een advent kalender voor je dierbaren of koop je er liever één

Andrea

Sharing at:Monday, December 16, 2013

Catching Up - 3 - Saint Nicholas Crafting

As I mentioned last year, in Dutch tradition the kids get to draw names to give gifts to classmates around Saint Nicholas time, a tradition that is similar to 'the Secret Santa' tradition in many English language cultures.  The Dutch tradition is further to wrap the gift in creatively, not just in a piece of paper or cloth.

In the Dutch language and culture classes that my eldest daughter and son follow in here in Nairobi, names were drawn a few weeks back.  I bought the gifts and then the process of wrapping them into a 'surprise' started.  Since the two of them are in the same classroom for their lessons we decided to create a 'Sint en Piet surprise' using my piñata making skills to form the base.  They then decorated the head shapes to resemble St Nicholas and his helper Piet.  We cut a closeable opening at the top of their heads and put the presents into the heads. The opening was then covered by the hat and the miter.  

As you can imagine, the kids were very proud of their creations and the recipients also loved them. How do you like them?

In de Nederlandse taal en cultuur lessen die mijn oudste dochter en zoon volgen hier in Nairobi , werden een aantal weken geleden lootjes getrokken voor de Sinterklaas surprises. Ik kocht de kadootjes, en toen begon het proces van de surprises.  Aangezien de twee in hetzelfde klaslokaal zitten voor hun lessen besloten we om een 'Sint en Piet' te maken met behulp van mijn piñata vaardigheden. Ze versierden vervolgens de hoofdvormen zodat ze op Sint en Piet leken. We maakten een hersluitbare opening bovenop het hoofd zodat we de kadootjes erin konden verbergen, en vervolgens hebben ze de pet en mijter erop gezet om het luikje te verbergen.


Zoals je je kunt voorstellen, de kinderen waren erg trots op hun creaties en de ontvangers vonden ze ook heel erg leuk.  Hoe vind jij ze?


Andrea

Friday, December 13, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.

Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Wednesday, December 11, 2013

Catching Up - 2 - Birthday Celebration

Our little Babe's second birthday was in the middle of November.  Normally a second birthday does not warrant a big celebration outside of the family since the little one is not that aware of the big event.  However, the siblings that are 5, 7 and 9 were hoping for a bigger event, especially since it was her first celebration as part of our family.  We invited a few of her friends and had a celebration in the garden, including a piñata.  Mama-made piñatas are synonymous with birthday parties at our home, and I enjoy coming up with a new creation each time.  The simple joy that one can create with some newspaper, glue and some crêpe-paper is amazing.

A rainbow fish was my first creation for the Babe, but two-year olds are not keen on hitting a piñata, so the older kids took charge of opening it to release the treasure.
 
In het midden van november werd onze Babe twee. Normaal gezien wordt een tweede verjaardag niet met een feestje buiten de familie gevierd sinds het kleintje zich nog niet zo bewust is van verjaardagen.  De broers en zus zijn echter 5, 7 en 9 en hoopten op een groter feestje dan alleen taart eten en zingen, vooral omdat het was haar eerste viering was in onze familieWe nodigden een paar vrienden en vriendinnetjes uit en hadden een feestje in de tuin met een piñata. Mama's piñatas staat synoniem voor verjaardagsfeestjes bij ons thuis, en ik geniet ervan om iedere keer weer een nieuwe creatie te maken. De eenvoudige vreugde die men kan creeren met een aantal kranten, lijm en crêpe-papier is verbazingwekkend.

Een regenboog vis was mijn eerste creatie voor de Babe, maar twee-jarigen zijn niet enthousiast over het slaan van een piñata., dus de oudere kinderen namen de leiding in het te openen om de schat vrij te geven.


Andrea

Sharing at:

Friday, December 6, 2013

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
Helping mama
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueel. Een enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de week. Een eenvoudige, speciaal, buitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzeren, genieten en onthouden.


Geïnspireerd door SouleMama
Andrea

Wednesday, December 4, 2013

Catching Up - 1 - Stick Horses!

It has been very quiet here on the blog, the Craft Markets, a birthday celebration and a horse-making workshop dominated my life in the last three weeks!

Let's start with the latter. . . Last week I lead a stick horse making workshop at our Waldorf Kindergarten for teachers and parents.  A lot of people participated in the workshop and a total of 33 stick horses were created.  The results were some pretty proud parents and teachers, as well as many happy children.

Het is hier erg stil geweest op de blog.  De kerst markten, een verjaardag end een workshop namen mijn tijd in beslag in de laatste drie weken!

Laten we beginnen met de laatste activiteit. . . Vorige week leidde ik een workshop bij onze Waldorf Kleuterschool voor leerkrachten en ouders om een stokpaard te maken.  er waren heel wat geinteresserden  en in totaal werden er 33 stokpaarden gemaakt.  De resultaten mochten er zijn, aan het eind hadden ook een heel aantal trotse ouders en leerkrachten, evenals vele gelukkige kinderen.


Andrea