Tuesday, June 25, 2013

Little Lambkin

On the schooltrip with my oldest daughter to Maasai Country I had some time to knit a warm vest for our little one.  I  selected this free Colin Vest pattern via Ravelry and it was indeed knitted up in a jiffy.  I knitted during the van ride, and in the evenings in the cottage.  It took me about two days with here and there knitting time, and estimating sizes as my little one was in Nairobi with the boys.

A nice little vest for our Babe!  She looks like a little lambkin in it, don't you think?

The hand-spun wool from this women's group out in Njoro, is a lovely knit.  A bit chunkier but with great warmth and charm.

Op de schoolreis met mijn oudste dochter naar Maasai land had ik wat tijd om een warm vest voor ons kleintje te breien. Ik heb dit gratis Colin Vest patroon uitgezocht op Ravelry, en het is inderdaad een supersnel breisel.gebreid in een handomdraai gebreidt. Ik breide tijdens de busrit, en 's avonds in het huisje. Met de hier en daar breitijd was het in twee dagen klaar.  Ik moest de maten en lengtes wel schatten want mijn kleintje was in Nairobi met de jongens.

 Een leuk vest voor onze Babe! Ze ziet eruit als een klein lammetje in het, vind je niet?

Het hand-gesponnen wol is van deze vrouwen groep in Njoro. Het garen is een beetje dikker en oneven, maar dat is de charme en het is lekker warm.


Andrea

Sharing at:

Thursday, June 20, 2013

Repurposing to beat the Cold

The temperatures here in Nairobi have dropped over the last few days and it is unseasonably cold and wet here.  I know, we are spoiled when we call temperatures of 18C cold!

The kids are sniffing and coughing and enjoying their occasional hot ginger, lemon & honey tea.  Keeping them dressed warm is a task, also for the new Babe in our home.  The warm clothes that we have for her are limited.  While I am planning to knit her a nice wool top, I made a quick wool tunic for her today by re-purposing a felted wool jumper.  I am not totally happy with it yet and will make some adjustments (e.g. the length) The little lady liked her tunic and stayed warm and comfy while playing outside.

De temperaturen hier in Nairobi zijn in de afgelopen dagen flink gedaald en het is ongebruikelijk koud en nat hier voor de tijd van het jaarIk weet het, we klinken erg verwend als we temperaturen van 18C koud vinden!

De kinderen snotteren en hoesten veel en genieten met regelmaat van een hete gember, citroen en honing thee. Het is een hele taak om ze warm aangekleed te houden en dat geld zeker voor de nieuwe Babe in ons huis. We hebben nog niet zo heel erg veel warme kleding voor haar.m haar een mooie warme wollen tuniek te breien, heb ik vandaag sneel een wollen tuniek gemaakt van een vervilte wollen trui.  Lekker zacht en lekker warm.  Ik ben er nog niet helemaal tevreden mee, en moet nog een paar dingen veranderen (o.a. lengte).  De kleine dame hield haar tuniek aan en was lekker warm en comfortabel tijdens het spelen in de tuin.

Andrea 

Sharing at:

Tuesday, June 18, 2013

Dress Up Set

I just finished an special order for one of the parents at the Waldorf Kindergarten.  It was an initial request for a birthday crown, but after seeing some of my creations in the shop, it became a request for more.  It's now a dress up set for his son's third birthday.  A nice collection of items that certainly will assist in many happy hours of magical play: two crowns, two wands, a set of butterfly wings, a play cape and four reversible masks.

Most of it was created with the help of my little assistant sitting on my lap behind the machine. . . we are bonding!
Ik heb net een speciale bestelling voor een van de ouders in onze Waldorf Kindergarten gemaakt.   Het begon als een bestelling voor een verjaardagskroon, maar na het zien van een aantal van mijn creaties in de winkel, is het een verzoek voor meer dingen geworden. Het is nu een verkleedset voor zijn zoon's derde verjaardag. Een mooie verzameling die zeker zal helpen bij vele uren van magisch spel: twee kronen, twee toverstokjes, vlindervleugels, een cape en vier omkeerbare maskers.

De meeste van deze dingen zijn gemaakt met de hulp van mijn kleine assistent op mijn schoot achter de naaimachine. . . wij bouwen een relatie op!


Andrea

Sharing at:


Thursday, June 13, 2013

First Sewing for the Babe

It has been an interesting week here.  A new child in the house also means that new rhythms have to be established.  We are all still getting used to each other and to the need for a new rhythm.  My production for the shop has been put on hold as we are all trying to figure this out.  However, after the sudden addition (it was quite sudden to us since they had initially told us that there was a longer waiting period for a girl), we had to get into gear for the necessities for a toddler: a car seat and a travel cot were borrowed from friends until we have arranged for a long-term solution.  Clothes were bought at mitumba and then the bibs. . . a perfect excuse to get the sewing machine out!

I set out to quickly sew some bibs out of kikoy and jeans from my stash. . . it was fun to make these reversible bibs, especially with the little one 'helping' me.  I did not have a chance to photograph them before they were used, but managed to take a picture of two when they came fresh out of the laundry (pre-ironing!).

I really LOVE working with kikoy and jeans.  Would these be a good addition to my offerings in the shop?

Het is een interessante week geweest hier. Een nieuw kind in huis betekent ook dat nieuwe ritmes moeten worden vastgelegt. We zijn allemaal nog aan het wennen aan elkaar en aan de behoefte voor een nieuw ritme. Mijn productie voor de winkel is op stop gezet omndat we dit allemaal moeten uitzoeken. Na de plotselinge toevoeging van ons kleintje (het was heel plotseling voor ons omdat ze ons aanvankelijk hadden verteld dat er een lange wachttijd was voor een meisje), moesten we ons ineens voorbereiden voor de benodigdheden voor een peuter: een autostoel en een reis-kinderbedje werden geleend van vrienden totdat we een oplossing voor lange termijn hebben. Kleren werden gekocht op de Mitumba markt en vervolgens de slabbetjes. . . een perfect excuus om de naaimachine eruit te halen en er te maken voor de Babe!

Ik naaide snel een paar slabbetjes uit kikoy en jeans van mijn voorraad. . . het was leuk om deze omkeerbare slabbetjes te maken, vooral met het kleintje die me 'holp'.   Ik had geen kans om ze te fotograferen voordat ze werden gebruikt, maar ben er nu toch in geslaagd om een foto van twee slabbetjes te toen ze uit de was kwamen (voor het strijken!).   


Ik hou echt van het werken met kikoy en jeans. Zouden deze een goede aanvulling zijn op mijn aanbod in de winkel?

Andrea

Monday, June 10, 2013

Family Addition

We are over the moon as a family!  We have gained custody over a cute little girl who we will be adopting here in Kenya.

The application process for this addition to our family is a major reason why it has been so quiet here.  BUT at the same time it will also be a great inspiration for many new posts in the future since there are a gazillion ideas on what I can create for this toddler and my 3 other ones.

Wij zijn over de maan als een familie! We hebben voogdij gekregen over een schattig klein meisje dat we hier in Kenia adopteren.

De uitgebreide aanvraagprocedure voor deze adoptie was een belangrijke reden waarom het hier zo stil is geweest. MAAR tegelijkertijd is het ook een grote inspiratiebron voor de toekomst omdat ik al een triljoen ideeën heb over wat ik kan maken voor deze peuter en mijn andere drie.


Andrea

Monday, June 3, 2013

An Igloo in Africa

Class 3 in a Waldorf School always has a building block.  One of the assignments this term is to build a house.  One at home as an individual assignment and one at school as a class project.  Today is the big reveal of the individual projects, so I can finally show a project that we completed last week.

What is more logic than building an igloo in Africa?  Daughter-dear had seen that I had some packaging chips and thought they would be perfect for an igloo.  A great way to recycle as soon as you have figured out which glue to use with those styrofoam and biodegradable packaging chips.

The finishing touch was a snowman, my daughter reasoned that the kids who live in the igloo would certainly do exactly that!


Klas 3 in een Waldorf School heeft altijd een bouw-blokEén van de opdrachten deze term is om een ​​huis te bouwenEén thuis als een individuele opdracht en één op school als een klas project. Vandaag is de grote onthulling van de individuele projecten, dus ik kan eindelijk het project dat we vorige week afgerond hadden laten zien.

Wat is logischer dan het bouwen van een iglo in Afrika? Dochter-lief had gezien dat ik had een aantal verpakking chips had en dacht dat ze perfect voor een iglo zouden zijn. Een geweldige manier om te recyclen zodra je hebt uitgevonden hebt welke lijm te gebruiken met die piepschuim en biologisch afbreekbare verpakkingen chips.

De finishing touch was een sneeuwpop, mijn dochter redeneerde dat de kinderen die in de iglo wonen dat zeker zouden doen!


Andrea 

Sharing at:


Sunday, June 2, 2013

Technicolour Dreamcoat

It's the season of the end-of-the-year-plays at the Nairobi Waldorf School.  As a mother with sewing skills a busy time of the year as well to work on new costumes.  Here's the first one that I completed this week being frugal and using scraps of 'China silk' that were left over from another set of costumes.  Daugther-dear will not be Joseph, but happy to model the coat with golden lining.

On to the next costume!
Het is de tijd van het jaar waar iedere klas een toneel stuk opvoert aan de Nairobi Waldorf School. Als een moeder met naai-vaardigheden een drukke tijd van het jaar om te werken aan nieuwe kostuums. Hier is het eerste kostuum dat ik deze week voltooide.  Ik was extra zuinig en heb restjes 'China zijde' verwerkt die waren overgebleven van een andere set kostuums.  Dochterlief zal geen Josef zijn, maar is graag het model voor de jas met de gouden voering.

Op naar het volgende kostuum!

Andrea

Saturday, June 1, 2013

The Joy of Flowing Water

The sight of water coming out of your faucet is very normal to most people.  However, here in Nairobi we had celebration dance this morning when we saw it flow.  The city water didn't flow for four days, and we used our last reserves in the water tank yesterday after a week of really restricting our usage.  Yesterday afternoon the city water started flowing again. After removing the airlocks out of the pipes this morning, this was the sight and reason for celebration.  Oh, the simple joys in life!

Het aanzicht van stomend water uit een kraan is heel normaal voor de meeste mensen. Hier in Nairobi deden we echter een vreugdedans vanmorgen bij dit aanzicht. Het stads water stroomde niet door de leidingen voor vier dagen deze week, en we gebruikten onze laatste reserves in ons waterreservoir gisteren na een week van echt zuinig water gebruik. Gistermiddag begin het stads water weer te stromen. Na het verwijderen van de luchtsluizen uit onze leidingen vanmorgen, was dit het aanzicht en de reden voor een vreugdedans.  Oh, de eenvoudige vreugden in het leven!
 
Andrea