Wednesday, April 23, 2014

Great Loss

I will be checking out for a while to deal with the passing of my mother.


Ik zal weer een tijd afwezig zijn hier om het verlies van mijn moeder te verwerken.

Andrea

Monday, April 14, 2014

The Dangers of Living With a Two-Year Old

This was a Work-In-Progress, until my two-year old got her hands on it and dropped it on the floor.  Oh well, the dangers of crafting with a two-year old in the house. 

The concept for this Easter egg was nice I thought.  Now we have to head out again for a trip to the park and find new Guinea Fowl feathers.  It would certainly be quicker and easier to have a craft supply shop around to buy these feathers, but getting your supplies straight from Mother Nature also has its perks.

I hope to create a few new ones before Easter, stay tuned!

Dit was een Work-In-Progress, totdat mijn twee-jarige het in haar handen kreeg en het op de grond liet vallen. Ach, de gevaren van het knutselen met een twee-jarige in huis.  

Het concept voor het paasei was wel leuk dacht ik. Nu hebben we dus weer een uitstapje naar het park voor de boeg om nieuwe parelhoen veertjes te vinden.  Op dit moment zou een knutselmaterialen winkel ideaal en veel gemakkelijker zijn om aan veertjes te komen, maar het verkrijgen van veertjes rechtstreeks van Moeder Natuur heeft natuurlijk ook zijn voordelen.

Ik hoop dat ik een paar nieuwe eieren kan maken voor Pasen, stay tuned!

Andrea

Friday, April 11, 2014

{this moment}

{this moment}
A Friday ritual. A single photo - (almost) no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember.

Inspired by SouleMama
Baby Don't Cry - peace concert for South Sudan - Emmanuel Jal
{dit ogenblik}
Een vrijdag ritueelEen enkele foto - (bijna) geen woorden - het vastleggen van een moment van de weekEen eenvoudigespeciaalbuitengewoon ogenblik. Een moment waar ik wil pauzerengenieten en onthouden.

Ge├»nspireerd door SouleMama


Andrea

Tuesday, April 8, 2014

Miniature

Son-dear was knitting a cat at school, I was helping his class and got an idea.  With a little bit of left-over wool I knitted a mini version.  Sewed on felt wings and needle felted eyes. Look who is now sitting in our Neem tree. . .

I am contemplating making many more of these little cuties!
Zoon-lief breide een kat op school.  Ik ben een handwerkmoeder voor zijn klas en kreeg een idee.  Met een restje wol breide ik een mini versie.  Ik naaide vilt vleugels eraan en naald viltte ogen.  Kijk wie er nu in onze Neemboom zit. . .

Ik ben eraan het denken om nog veel meer van deze schatjes te maken!

Andrea

Sharing at:

Monday, April 7, 2014

Easter Brunch Treats

Nice to see you again!  I have been a busy traveling to Europe to see my parents and then settling in again in Kenya, as well as end of the school term activities for three of the four kids. . . The Easter Holiday has arrived and I do have time to blog again!


In the last week of school the kids have an Easter brunch with all the classes and one class decorates the other class' table.  For my two in primary school we decided it was time for a special treat.  Browsing through ideas on Pinterest we decided make a mini version of these paper carrots that we filled with a few jelly beans each as a special decoration for the class 3 and class 5 tables.

Leuk je weer te zien! Ik was druk met een reis naar Europa om mijn ouders te zien, na terugkeer in Kenia waren er veel eind van een schoolperiode activiteiten voor drie van de vier kinderen. De paasvakantie is nu begonnen en ik heb eindelijk weer tijd om te bloggen!

In de laatste week van school, hebben de kinderen hebben een gezamelijke paasbrunch waar eeklas de tafel van een andere klas versiert. Voor mijn twee in de lagere school besloten we dat het tijd was voor een speciale traktatie. Nadat we wat idee├źn op Pinterest bekeken hadden, besloten we een mini-versie van deze papieren wortelen te maken.  We hebben ze gevuld met een paar jelly beans als een speciale decoratie/traktatie voor de klas 3 en klas 5 brunch tafels.


Andrea