Saturday, December 21, 2013

New Inspiration

While I brought in my machine for a service this morning, I continued on into town for a particular kikoy that a customer requested.  I did not find the kikoy, but did pick up some other inspiring fabric.  Wax block print from West Africa. . .

New inspiration for the new year. . .

Terwijl ik mijn machine inleverde voor een service vanmorgen, ben ik de stad ingegaan voor een bepaalde kikoy waar een klant naar gevraagd had. Ik heb de kikoy niet gevonden, maar wel enkele andere stukken inspirerende stof gevonden. Wasblok print van West-Afrika. . .

Nieuwe inspiratie voor het nieuwe jaar. . .


Andrea

No comments:

Post a Comment