Monday, August 26, 2013

Planets versus Star Balls

We had another crafting session based on an idea that I found on Pinterest.  I told the kids that we would be making planets for their new rooms, but while we were crafting they thought that the name 'star ball' would be more appropriate.  Little did they know that the original name for these creations was 'star balls'.
We hadden weer een knutsel sessie gebaseerd op een idee dat ik vond op Pinterest. Ik vertelde de kinderen dat we planeten zouden maken voor hun nieuwe kamers, maar terwijl we aan het werk waren vonden ze dat de naam 'ster bal' passender zou zijn. Zij wisten op dat moment niet dat het originele knutsel idee inderdaad 'ster bal' was.

Andrea

No comments:

Post a Comment