Friday, October 12, 2012

D is for Delightful DragonMy eldest boy just started class one at the Nairobi Waldorf School in September.  He's so excited about being in the primary school and learning the alphabet.  In the Waldorf system the children start reading and writing after their 6th birthday (on primary school level), and all letters are taught through stories.  The children then draw the letter through the story.  

Each time he learns a new letter, it is immediately repeated at home with the story illustration.  I am not sure how many of these 'Delightful Dragons' he drew in the past weeks, but it is certainly his favourite letter thus far.
Mijn oudste zoon is sinds september in the eerste klas van de Nairobi Walfdorf School.  Hij is erg enthusiast over het leren van het alfabet en over 'de grote school' in het algemeen.  In het Vrije School systeem leren kinderen lezen en schrijven pas na hun zesde levensjaar (basis onderwijs), en elke letter wordt via een verhaal geleerd.  De kinderen tekenen daarna de letter in relatie tot het verhaal.

Elke keer als hij een nieuwe letter heeft geleerd, wordt die onmiddelijk thuis opnieuw getekend.  Ik ben er niet zeker van hoeveel van deze Draken hij in de afgelopen weken heeft getekend, maar het is tot nu toe zeker zijn favoriete letter.

Andrea

No comments:

Post a Comment