Friday, April 26, 2013

We're Back! Hakuna Matata!

Being back in Kenya, also means that we are back to a little more chaos in life.  It struck me on Sunday night coming from the airport in a taxi through the CBD of Nairobi, that traffic lights have absolutely no meaning here.  Red, yellow & green lights make no difference to the traffic.  At the most people slow down at the intersection to then drive through, no matter what the light colour says.  Odd, especially when you just came from a trip to countries where most rules are followed to the dot by most people, but also normal when you think of the number of times that police officers overrule the traffic lights when they guide the traffic in the daytime.

The other result of being back in Kenya is to make a back up plan!  To live here, you need to be ready for an alternative.  We have had no electricity for two and a half days of the four days that we are back.  Not a real problem as long as you have a back up plan.  Enough torches and candles in the house are a first step.  Dinner plans, bathing rituals, and daily activities need to be adjusted, and life just goes on, just a little more in the darkness than normal.  Crafting plans are set aside for another day as there is only so much you can do to prep for a project . . .

And still it is a lovely place to be as long as you can live in the attitude of Hakuna Matata.

Sinds we weer in Kenia zijn, betekent ook dat we weer een beetje meer chaos in ons leven hebben.leven.  Het viel me op zondagavond vanuit de luchthaven in een taxi langs het centrum van Nairobi reden, dat stoplichten absoluut geen betekenis hebben hier. Rood, geel en groen maken weinig verschil voor het verkeer. De meeste mensen vertragen bij het kruispunt om vervolgens door te rijden, ongeacht wat de lichtkleur zegt. Vreemd, vooral als je net van een reis komt uit landen waar de meeste regels top op de puntjes worden gevolgd de meeste mensen.  Maar dat rijgedrag is ook vrij normaal als je weet dat de verkeerspolitie iedere dag bij werkende stoplichten het verkeer staan te regelen, en je op de agent moet letten, niet op het stoplicht.

Het andere gevolg van het weer in Kenia zijn is het hebben van een back-up plan! Om hier te wonen, moet je een alternatief hebben in je dagelijkse leven. We hebben geen elektriciteit hadden voor twee en een halve dag van de vier dagen dat we terug zijn. Niet echt een probleem, zolang je een back-up plan hebt. Genoeg zaklampen en kaarsen in huis zijn een eerste stap. Diner plannen, was rituelen, en de dagelijkse activiteiten moeten worden aangepast, en het leven gaat gewoon door, alleen een beetje meer in het donker. Handwerk plannen worden meestal uitgesteld naar een andere dag omdat er een limiet is in het preppen voor een project. . .

En toch is het een heerlijke plek om te zijn zolang je een beetje in de Hakuna Matata sfeer kunt leven.


Andrea


No comments:

Post a Comment